Алфавітний покажчик


А

Абандон, Абсорбція, Аваль, Аванс, Авансовий вексель, Авансовий звіт, Авераж, Авізо, Авіста, Авісто, Автаркія, Автоматизація, Авторизація, Авуари, Агенда, Адато, Адвалорне мито, Адендум, Аддрітура, Адєндум, Ажіо, Аквізиція, Аккіт, Акредитив, Акциз, Акціонерне товариство, Акціонерний капітал, Акція, Альтернативна вартість, Аторней, Аугсбургський акцептаційний термін, Аудит, Аудиторські стандарти, Аукціон, Аутентифікація, Аутентичність, Афілійована компанія, Афілійована особа, Афінаж, Афінажний завод, Аффідавіт

Б

Базис, Базисна валюта, Баланс, Баланс бугалтерський, Балдж, Банк, Банк-акцептант, Банк-гарант, Банк-кореспондент, Банк-реципієнт, Банк Центральний, Банківська гарантія, Банківська картка, Банківська маржа, Банківська позика, Банківська таємниця, Банківські авуари, Банківські інвестиції, Банківські метали, Банківські операції, Банківський вексель, Банківський день, Банківський капітал, Банківський кліринг, Банківський лізинг, Банківський резерв, Банкнота, Банко, Банкомат, Банкрут, Банкрутство, Бартер, Безакцептний платіж, Безготівкові гроші, Безготівкові розрахунки, Бенілюкс, Бичий ринок, Бичий спред, Бід, Бізнес-план, Білінг, Бінарний опціон, Біржа, Біржова брокерська компанія, Біржова спекуляція, Біржове котирування, Бланковий індосамент, Блокований рахунок, Бонд, Боніфікація, Брокеридж на ринку коммерційної нерухомості

В

Валідність, Валовий прибуток, Валовий внутрішній продукт, Валовий національний продукт, Валюта, Ваучер, Ведмеді, Ведмежий ринок, Вексель, Венчурна фірма, Венчурне підприємство, Венчурний банк, Верифікація, Верімент, Вертикальне поглинання, Взаємне зарахування, Взаємне кредитування, Взаємне погашення, Взаємне страхування, Викуп, Викуп державного боргу, Випуск цінних паперів, Висновок аудитора, Вклад, Вклад безстроковий, Вклад до запитання, Вклад терміновий, Вкладник, Внутрібіржовий спред, Внутрішній аудит, Волатильність, Волатильність курсу, Вороже поглинання, Втеча капіталу

Г

Гарантійний термін, Гарантійний фонд, Гарантія банківська, Гармонізація податків, Генеральна довіреність, Генеральна ліцензія, ГАТТ, Генеральний підрядник, Гербовий знак, Гешефт, Гіперінфляція, Глобалізація, Голосуючі акції, Горизонтальний спред, Гра на біржі, Гривня, Грошова одиниця, Грошова маса, Грошова реформа, Грошовий обіг

Д

Дванадцяті частки, Дворівнева податкова система, Дебет, Дебетова картка, Дебетове авізо, Дебітор, Дебіторська заборгованість, Девальвація, Дезінфляція, Декларація, Декларування цін, Декретні гроші, Делегування кредиту, Демонетизація, Демонополізація, Демпінг, Деномінація, Депо, Депозит, Депозитний рахунок, Депозитний сертифікат, Депозитор, Депонент, Депонування, Державна власність, Державна економіка, Державна позика, Державна політика, Державне мито, Державне ругулювання цін, Державний банк, Державний кредит, Державний податок, Державні інвестиції, Державні фінанси, Державні цінні папери, Дефіцит, Дефіцит платіжного балансу, Дефлятор, Дефолт, Де-юре, Дивіденди на акцію, Дилер, Дилінг, Дисконт, Діфференція, Довіреність, Договір банківського рахунку, Додана вартість, Додатковий капітал, Долар

Е

Евроноти, Еквівалент, Економетрика, Економіка, Економічна інтеграція, Економічна кібернетика, Економічна свобода, Експропріація, Екстенсифікація, Ембарго, Ефективна ставка

Є

Євро, Євроакція, Євродолар, Єврокард, Єврокредит, Єврооблігація, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський Центральний банк, Єврочек, Єдиний економічний простір, Єдиний податок

Ж

Жирні коти, Жиро, Житлово-комунальне господарство, Життєвий цикл товару, Жірант, Жірат, Жорстка заробітна плата, Жорсткість

З

Заборгованість, Заборгованість кредиторна, Завдаток, Загальний еквівалент, Загальний ринок, Закон, Закон Грешема, Закон грошового обігу, Закон Гудхарта, Закон Мерфі, Залізний закон, Замовлення, Замовник, Заповіт, Застава, Заставна, Зберігання цінностей, Збитки, Збори, Зовнішній борг, Зовнішній державний борг, Зовнішня державна позика, Зовнішньоторговельна діяльність, Зовнішньоторговельний баланс країни, Зовнішньоторговельні банки

И

Немає слів

І

Ідеальний ринок, Ідеальний хедж, Ієна, Імпорт, Інвентаризація, Інвестиції, Інвойс, Індекс споживчих цін, Інкасо, Іноземна валюта, Іпотека

Ї

Немає слів

К

Кадастр, Казна, Казначейство, Казначейські зобов’язання, Калькуляція прогнозна, Капітал, Капіталізація, Капіталізм, Капіталовкладення, Карго, Картель, Карт-бланш, Каса, Каско, Квазі-гроші, Квота, Кеш енд кері, Кодекс, Комітент, Конвенція, Конверсія валюти, Консигнація, Контрольний пакет акцій, Країна, що розвивається, Кредит, Кредитна лінія, Крос-курс, Куля повітряна

Л

Лаг, Ларі, Леверидж, Легка промисловість, Лібід, Лібор, Лізинг, Лізинг банківський, Ліквідатор, Ліквідація, Ліквідність, Ліміт, Лістинг, Ломбард, Люстратор

М

Магнітна банківська картка, Маклер, Макроекономіка, Мальтузіанство, Мальтузіанская пастка, Манко, Маржа, Маржинальна торгівля, Маркетинг, Маркетмейкер, МВФ, Митний союз, Митниця, Міжбанківська процентна ставка, Міжбанківські курси, Міжбанківські розрахунки, Місткість ринку, Монополія

Н

Надійний папір, Надмірний попит, Надприбуток, Наймання житлового приміщення, Накладений платіж, Накладна транспортна, Накладна, Націнка, Національне багатство, Нетто-премія

О

Облігація, Овердрафт, Овернайт, Одиниця обліку, Одиниця торгівлі, Одноосібне підприємство, Операції невидимі, Операції облікові, Операції ф’ючерсні, Операційний прибуток, Операційні витрати, Опціон, Ощадні установи

П

Парадокс вартості, Парадокс ощадливості, Паралельна валюта, Паритет купівельної спроможності, Паритет, Пасив, Патент, Патентна чистота, Пенсійний фонд, Перегрів економіки, Платня, Поворотний лізинг, Поворотний чек, Податок, Подвійне оподаткування, Позивач, Позика, Позиковий капітал, Позичальник, Приватна власність, Прикраса вітрини

Р

Рейганоміка, Резидент, Рівень життя, Рівність Рікардо, Річна процентна прибутковість, Річний дохід, Річний звіт, Робоча сила, Робоче місце, Робочий час, Розподіл праці, Розпродаж, Розрив, Розстрочка, Рухомість

С

Сальдо, Санація, Санкції, Світовий банк, СВІФТ, Своп, СДР, Секвестр, Спадщина,
Спрощена система оподаткування

Т

Тариф, Тарифна ставка, Тарифний коефіцієнт, Тверда валюта, Тендер, Тіньова економіка, Традиційна економіка, Трейдер

У

Узус, Узуфрукт, Укладання договору, Укладання угоди, Ультімо, Умовно-нарахована вартість, Універсальні банки, Уповноважені банки, Управління активами, Утриманець

Ф

Фази економічного циклу, Факторинг тихий, Факторинг, Факторингові операції, Федеральна резервна система, Федеральні фонди, Фідуціарна емісія, Фіксація цін, Філія, Фінансова група

Х

Хайринг, Хвіст, Хедж, Хеджування, Хеджування продажем, Хедж-фонд, Ходьба навмання, Холдинг, Хоум-бенкінг

Ц

Централізована економіка, Центральний банк, Цикл життя цінних паперів, Цільове фінансування, Цільовий маркетинг, Ціна, Ціна беззбитковості, Ціна біржова, Ціна демпінгова, Цінова політика, Цифровий актив

Ч

Чартизм, Чартінг, Часткова біржа, Частково конвертована валюта, Чек, Чисте кредитування, Чистий економічний добробут, Чорна каса

Ш

Шантаж зелений, Шедулярний прибутковий податок, Шейп-драфт рахунок, Шекель, Шилінг, Ширвжиток, Ширина ринку, Широке відкриття, Широкий ринок

Щ

Немає слів

Ю

Ювілейні монети, ЮНІДО, Юніонізірованное підприємство, ЮНКТАД, Юридична адреса, Юридична відповідальність бізнесу, Юридична особа, Юридична постачання цінних паперів, Юридична служба, Юрисдикція

Я

Явна змова, Явні витрати, Ядро, Яма, Японська концепція маркетингу, Японський центр продуктивності, Ярлик, Ярмарок оптовий, Ярмарок роздрібний торгівельний, Ясак

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Дивись також
Архiви:2013
Сервіс підбору кредитів
  • Надішліть заявку
  • Дізнайтесь про рішення банку
  • Підтвердіть заявку та отримайте гроші
грн
Замовити кредит онлайн
В Контексті Finance.ua