Володимир Лавринович: новий цінний папір — аграрна нота — Finance.ua
0 800 307 555
0 800 307 555

Володимир Лавринович: новий цінний папір — аграрна нота

Фондовий ринок
1345
Володимир Лавринович: новий цінний папір — аграрна нота
Володимир Лавринович: новий цінний папір — аграрна нота
З першого січня 2025 року в Україні з’явиться новий цінний папір — аграрна нота. Новина про це активно поширюється в ЗМІ у зв’язку із прийняттям Закону України «Про аграрні ноти» (далі - Закон).
В Законі зазначається, що аграрні ноти використовуються як інструмент залучення грошових коштів у сільське господарство України, тобто Закон спрямований, в першу чергу, на задоволення потреби аграріїв у фінансових ресурсах.
Нові можливості можуть бути цікавими не тільки аграріям чи професійним учасникам аграрного ринку, а й широкому загалу, наприклад приватним інвесторам, які шукають нові об'єкти інвестицій.
Новий цінний папір
Власне, аграрна нота — це неемісійний цінний папір, що посвідчує безумовне зобов’язання боржника, забезпечене заставою здійснити постачання с/г продукції або сплатити грошові кошти кредитору. Отже, за видом зобов’язання аграрні ноти поділяються на товарні та фінансові.
В цивільному обороті України цінні папери законодавчо поділені на групи, і нові їх види мають зайняти свої місця.
Так, фінансові аграрні ноти поповнять групу боргових цінних паперів, якими також є облігації, векселі, казначейські зобов’язання України, ощадні/депозитні сертифікати банків. Товарні аграрні ноти віднесені до товаророзпорядчих цінних паперів (до цієї групи відносять також коносамент, просте складське свідоцтво, подвійне складське свідоцтво).
Закон дещо змінює визначення цінного паперу в Цивільному кодексі (ч. 1 ст. 194), акцентуючи на тому, що цінний папір є об'єктом цивільних прав, а не «документом», як вказано зараз. Також додано формулювання про можливість не тільки передачі прав за цінним папером, але й обмеження такої можливості.
Завдяки аграрним нотам цінні папери в цілому отримали нову класифікацію за ступенем оборотоздатності: необмежені в обороті (перебувають у вільному обігу), обмежено оборотоздатні (обіг яких обмежений) або частково обмежено оборотоздатні (обіг яких частково обмежений). Відповідні зміни передбачені до ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та повторюють аналогічну класифікацію аграрних нот у Законі.
Новий реєстр
Обіг аграрних нот буде здійснюватися в депозитарній системі, функціонування якої забезпечують Центральний депозитарій (НДУ) та депозитарні установи.
Законом передбачено створення нового Реєстру аграрних нот (Реєстр) — інформаційно-комунікаційної системи, де буде відображатись інформація про аграрні ноти та їх обіг. Взаємодія боржника та кредитора з Реєстром буде проводитись через електронний кабінет користувача з використанням електронного підпису.
Частина інформації в Реєстрі буде загальнодоступною і кожен зможе отримати інформацію про факт видачі аграрної ноти та про боржника, про стан виконання боржником зобов’язань за аграрною нотою, опис предмета застави і ступінь оборотоздатності аграрної ноти.
Ця інформація буде корисною тим, хто здійснює моніторинг своїх контрагентів, боржників чи перевіряє майно та його обтяження. Через таку публічність аграрії будуть змушені відповідальніше ставитись до виконання своїх зобов’язань за аграрною нотою, аби не нашкодити своїй репутації та кредитній історії.
Новий виконавчий документ
Реквізити аграрної ноти складаються з двох частин — основної та виконавчої. Виконавча частина, за задумом Закону, містить усі реквізити, необхідні виконавцю для примусового виконання (інформація про боржника, кредитора, заставу, інструкції на випадок недостатності заставного майна, строк пред’явлення тощо).
Примусове стягнення за аграрною нотою (повністю або частково) здійснюється на підставі Спеціального витягу з Реєстру, згенерованого кредитором за допомогою програмно-технічних засобів Реєстру, яка і є новим видом виконавчого документа, що підлягає негайному виконанню.
Незвичним є не тільки те, що новий виконавчий документ буде генеруватись автоматично з Реєстру, але й те, що пред’являтись до примусового виконання він буде не кредитором-стягувачем, а Центральним депозитарієм за його розпорядженням.
Наразі доводиться лише уявляти, як цей механізм за участі Центрального депозитарію буде втілено на практиці. Проте до набрання Законом чинності Міністерство юстиції України за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку мають прийняти додаткову законодавчу базу для реалізації положень Закону.
Нова підстава нікчемності правочину
З моменту видачі аграрної ноти до припинення зобов’язань за нею боржник втрачає право розпоряджатися речовими правами на земельну ділянку, зазначену в реквізитах такої аграрної ноти, без дозволу кредитора, зокрема, боржник не має права здійснювати:
1). Відчуження земельної ділянки;
2). Відчуження права оренди, іншого права користування земельною ділянкою;
3). Передання ділянки в суборенду;
4). Розірвання договору, внесення змін до договору або відмову від договору, на підставі якого у нього виникло право оренди або інше право користування земельною ділянкою.
Такі обтяження прав боржника щодо земельної ділянки, зазначеної в реквізитах аграрної ноти, вносяться до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а правочин, вчинений боржником з порушенням цього обтяження, є нікчемним.
Також звертаю увагу, що з 01 січня 2025 року з Цивільного кодексу буде виключено частину 2 статті 196, відповідно до якої документ, який не містить обов’язкових реквізитів цінних паперів і не відповідає формі, встановленій для цінних паперів, не є цінним папером.
Обов’язковість досудового врегулювання у спорах щодо речових прав на земельну ділянку, що зазначені в аграрній ноті
Зазнають змін процесуальні кодекси в частинах, які стосуються обов’язку доказування і подання доказів (ст. 74 ГПК та ст. 81 ЦПК), шляхом доповнення їх новим абзацом:
У справах про невиконання боржником умов договору оренди, суборенди, емфітевзису, суперфіцію, якщо таке порушення може мати наслідком припинення права користування земельною ділянкою, що зазначена в аграрній ноті як місце вирощування, збирання, виробництва, перероблення, зберігання та/або утримання майбутньої сільськогосподарської продукції, особа, яка передала в користування боржника за аграрною нотою таку земельну ділянку, повинна надати суду докази здійснення нею заходів досудового врегулювання спору, передбачених Законом України «Про аграрні ноти».
Заходи досудового врегулювання спору, згідно з Законом, полягають у повідомленні особою, яка передала в користування боржника за аграрною нотою земельну ділянку, про свої наміри кредитора. Така особа має запропонувати кредитору виконати зобов’язання боржника за укладеним договором оренди, суборенди, емфітевзису або суперфіцію.
Суд при вирішенні справи про припинення права користування земельною ділянкою з підстав порушення договірних зобов’язань перевіряє факт існування зобов’язань за аграрною нотою, а також виконання позивачем обов’язку щодо повідомлення кредитора з пропозицією виконати зобов’язання боржника за укладеним договором оренди, суборенди, емфітевзису або суперфіцію.
Отже, звернення до суду у наведених випадках без досудового врегулювання буде визнаватись судом передчасним.
Перспективи інвестування
Законом передбачені необмежені в обороті аграрні ноти, які перебувають у вільному обігу, перш за все, це фінансові аграрні ноти. Відповідно, цей вид цінного паперу матиме обіг на вторинному ринку капіталу в межах депозитарної системи.
Кредитором за аграрною нотою може стати будь-яка зацікавлена особа, але наскільки цей інструмент привабливий як об'єкт інвестування? Поки Закон не запрацює і не пройде певний час після цього, ми не зможемо відповісти на це питання. Втім, можна провести деякі паралелі з аграрними розписками.
Аграрні розписки не є цінним папером, але виконують фактично ту ж саму мету, що й аграрна нота — це інструмент залучення фінансових (кредитних) ресурсів в сільське господарство.
За даними ДП «Аграрні Реєстри», з моменту започаткування механізму аграрних розписок у 2013 році було видано 9656 аграрних розписок на користь 419 кредиторів.
Основними кредиторами є постачальники та дистриб’ютори матеріально-технічних ресурсів, палива, банки та фінансові установи, трейдери. Як видно, цей інструмент є досить нішовим та вузькоспеціалізованим.
Можливо, аграрні ноти чекатиме краща доля, зважаючи на те, що українці досить активно інвестують в інший борговий цінний папір — облігації внутрішньої державної позики, та опанували непростий механізм придбання криптовалют.
Оскільки сільське господарство є основною галуззю економіки України, яка навіть в умовах війни довела свою стійкість та перспективність, багато хто готовий інвестувати в цю галузь.
Але для того, аби аграрна нота мала перспективи стати вдалим інструментом інвестування, цей цінний папір повинен стати повноцінним ринковим продуктом, легким для розуміння та простим у користуванні. Це спільне завдання для Центрального депозитарію та Нацкомісії з цінних паперів, які мають забезпечити технічні можливості та трейдерів, які повинні проявити ініціативу та маркетинговий хист.
Володимир Лавринович, адвокат, старший юрист LCF Law Group
За матеріалами:
Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною

Підпишіться на нас