Повідомлення для акціонерів АКБ «Індустріалбанк» про проведення річних загальних зборів — Finance.ua
0 800 307 555
0 800 307 555

Повідомлення для акціонерів АКБ «Індустріалбанк» про проведення річних загальних зборів

Особисті фінанси
29
Публічне Акціонерне Товариство Акціонерний Комерційний Банк «Індустріалбанк» повідомляє про дистанційне проведення, 26 квітня 2021 року, річних загальних зборів акціонерів АКБ «Індустріалбанк» за результатами 2020 фінансового року.
Відповідно до положень статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», наводимо наступну інформацію:
VI) Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою:
1. Про розгляд звіту Наглядової ради АКБ «Індустріалбанк» за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «Індустріалбанк»:
1. Затвердити звіт Наглядової ради АКБ «Індустріалбанк» за 2020 рік (додається до Протоколу).
2. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АКБ «Індустріалбанк» за 2020 рік.
Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «Індустріалбанк»:
1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АКБ «Індустріалбанк» за 2020 рік (додається до Протоколу).
3. Про розгляд звітів зовнішнього аудитора Приватного акціонерного товариства «КПМГ Аудит» за результатами перевірки фінансової звітності АКБ «Індустріалбанк» за 2020 рік:
  • звіту щодо аудиту окремої фінансової звітності Банку;
  • звіту щодо аудиту консолідованої фінансової звітності Банку та його дочірньої компанії, та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «Індустріалбанк»:
1. Взяти до відома звіти зовнішнього аудитора Приватного акціонерного товариства «КПМГ Аудит», за результатами перевірки фінансової звітності АКБ «Індустріалбанк» за 2020 рік, а саме:
  • звіт щодо аудиту окремої фінансової звітності Банку за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2020 рік;
  • звіт щодо аудиту консолідованої фінансової звітності Банку та його дочірньої компанії за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2020 рік, та затвердити заходи за результатами їх розгляду (додаються до Протоколу).
4. Про затвердження річних результатів діяльності Банку та його дочірньої компанії за 2020 рік:
  • окремої фінансової звітності Банку;
  • консолідованої фінансової звітності Банку та його дочірньої компанії.
Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «Індустріалбанк»:
1. Затвердити річні результати діяльності Банку та його дочірньої компанії за 2020 рік, а саме:
  • затвердити окрему фінансову звітність Банку за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2020 рік;
  • затвердити консолідовану фінансову звітність Банку та його дочірньої компанії за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2020 рік, (додаються до Протоколу).
5. Про розподіл прибутку АКБ «Індустріалбанк» за 2020 рік та прибутку минулих років.
Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «Індустріалбанк»:
1. Затвердити порядок розподілу прибутку АКБ «Індустріалбанк» за 2020 рік та прибутку минулих років наступним чином:
1.1. 5 % від прибутку за 2020 рік направити до резервного фонду.
1.2. 95 % залишку прибутку за 2020 рік та нерозподілений прибуток минулих років залишити нерозподіленим.
6. Про прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір.
Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «Індустріалбанк»:
1. Дивіденди за простими акціями за результатами діяльності АКБ «Індустріалбанк» у 2020 році не нараховувати та не виплачувати.
7. Про визначення основних напрямів діяльності АКБ «Індустріалбанк» на 2021 рік.
Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «Індустріалбанк»:
1. Визначити основні напрями діяльності АКБ «Індустріалбанк» на 2021 рік (додається до Протоколу).
8. Про перегляд, внесення змін та затвердження нової редакції Положення про винагороду членів Наглядової ради Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Комерційний Банк «Індустріалбанк».
Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «Індустріалбанк»:
1. За результатами перегляду внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Комерційний Банк «Індустріалбанк», виклавши його у новій редакції та затвердити нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Комерційний Банк «Індустріалбанк», що додається.
За матеріалами:
Індустріалбанк
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною

Підпишіться на нас