Олеся Поворознюк: перевірка бізнесу. Заборонити не можна, дозволити


Олеся Поворознюк: перевірка бізнесу. Заборонити не можна, дозволити

З точки зору нормотворчої діяльності, останні кілька тижнів стали одними з найбільш плідних. Підприємці та юристи тільки й встигають що аналізувати нові закони, правки, внесені в них, та колізії між вже прийнятими законами.

Проте, всі нормативно-правові акти, прийняті у зв’язку із введенням на території України карантину з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, тим чи іншим чином впливають на бізнес, незалежно від його сфери діяльності та масштабу.

Серед іншого, у зв’язку з введенням карантину законодавчими новелами змінено порядок проведення перевірок. Розгляньмо в деталях: чи звільнено бізнес від перевірок? Якщо звільнено, то на який строк? Та чи є категорія підприємців, на яких заборона проведення перевірок не розповсюджується?

Перш за все, слід зауважити, що 02 квітня 2020 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30 березня 2020 року (далі – «Закон № 540-IX»). Вказаним законом внесено ряд змін до порядку проведення перевірок, який станом на сьогодні передбачає таке.

По-перше, Законом № 540-IX установлено мораторій на проведення перевірок органами Державної податкової служби України (ДПС).

Проте, вказаний мораторій не є абсолютним, адже передбачає категорію суб’єктів господарювання, на яких він не розповсюджується, а саме.

Законом № 540-IX встановлено заборону на проведення органами ДПС з 18 березня по 31 травня 2020 року документальних та фактичних перевірок, крім таких:

1). Документальних позапланових перевірок з підстав, визначених підпунктом 78.1.8 пункту 78.1 статті 78 цього Кодексу;

2). Фактичних перевірок в частині порушення вимог законодавства в частині:
- обліку, ліцензування, виробництва, зберігання та транспортування пального, спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
- цільового використання пального та спирту етилового платниками податків;
- обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками;
- здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пального, з підстав, визначених Податковим кодексом України.

Таким чином, якщо діяльність суб’єкта господарювання містить хоча б одну із вищенаведених ознак, вона може бути перевірена шляхом проведення документальної або фактичної перевірки органами ДПС навіть протягом строку з 18 березня по 31 травня 2020 року.

Не можна забувати також і про те, що окрім документальних та фактичних, нормами Податкового кодексу України передбачені також камеральні перевірки, на проведення яких мораторій не розповсюджується.

Суб’єктам господарювання слід мати на увазі, що заплановані органами ДПС перевірки не скасовуються у зв’язку з введенням карантину, а лише переносяться, а інформація про перенесення документальних планових перевірок, які відповідно до плану-графіку мали розпочатися у період з 18 березня по 31 травня 2020 року та на день набрання чинності Законом України № 540-IX, не були розпочаті, включається до оновленого плану-графіку, який був оприлюднений на офіційному веб-сайті ДПС до 30 березня 2020 року. Документальні та фактичні перевірки, що були розпочаті до 18 березня 2020 року та не були завершеними, тимчасово зупиняються на період до 31 травня 2020 року.

По-друге, Законом № 540-IX продовжено до 30 червня 2020 року мораторій на проведення планових перевірок органами державного нагляду (контролю).

Мораторій на проведення планових перевірок контролюючими органами був введений Законом України № 533-IX від 17 березня 2020 року та вводився на строк до 31 травня 2020 року.

Проте, Законом № 540-IX введений мораторій було продовжено та станом на сьогодні тимчасово, до 30 червня 2020 року забороняється проведення планових перевірок органами державного нагляду, окрім державного нагляду:

1). За діяльністю суб’єктів господарювання, які відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності віднесені до суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику;

2). У сфері дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін;

3). У сфері санітарного та епідемічного добробута населення.

Таким чином, як і мораторій на проведення перевірок органами ДПС, тимчасова заборона проведення планових перевірок органами, що здійснюють контроль, також містить ряд виключень.

Для того, щоб суб’єктам господарювання було простіше розібратись, чи відносяться вони, все ж таки, до суб’єктів, діяльність яких може бути перевірена протягом періоду після закінчення карантину та до 30 червня, слід надати наступні роз’яснення.

Щодо визначення ступеня ризику суб’єкту господарювання:

Критерії, за якими суб’єкт господарювання відноситься до того чи іншого ступеню ризику (незначний, середній чи високий) розробляються органом державного нагляду у віднесеній до його відання сфері відповідно до вимог законодавства з урахуванням Методики, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року №342.

Щороку, не пізніше 15 жовтня поточного року, що передує плановому, перелік суб’єктів господарювання, що підлягають державному нагляду у відповідній сфері господарської діяльності, оновлюється шляхом:
- здійснення перерахунку сум балів, нарахованих суб’єктам господарювання за результатами контролюючих органів за попередній рік;
- включення до нього суб’єктів господарювання, що підлягають державному контролю у наступному плановому періоді;
- розташування всіх включених до переліку суб’єктів господарювання у порядку зменшення сум балів, нарахованих кожному суб’єкту.

Відомості про перелік суб’єктів господарювання, що підлягають державному нагляду у відповідній сфері господарської діяльності із зазначенням ступеня ризику від провадження ними господарської діяльності оприлюднюються на офіційному веб-сайті відповідного контролюючого органу.

Щодо перевірок суб’єктів господарювання у сфері дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін, а також у сфері санітарного та епідемічного добробуту населення.

Відповідно до Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 р. № 667, Держпродспоживслужба наділена повноваженнями здійснювати державний контроль у сфері дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін, а також у сфері санітарного та епідемічного добробуту населення.

План перевірок на 2020 рік у зазначених сферах господарської діяльності, затверджений Наказом №1160 від 28 листопада 2019 року.

З переліком суб’єктів господарювання, діяльність яких у вказаних сферах господарювання підлягає перевірці Держпродспоживслужбою протягом 2020 року можна ознайомитись на їх офіційному веб-сайті та на Інспекційному порталі в інтегрованій автоматизованій системі державного нагляду.

Відповідно до статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» планові заходи зі здійснення державного нагляду (тобто планові перевірки) проводяться відповідно до річних планів, що затверджуються контролюючим органом не пізніше 1 грудня року, що передує плановому.

Внесення змін до річних планів перевірок не допускається, крім випадків зміни найменування суб’єкта господарювання та виправлення технічних помилок.
Плановим періодом вважається рік, який обчислюється з 1 січня по 31 грудня планового року.

Внесення одного й того самого суб’єкта господарювання до планів перевірок різних контролюючих органів є підставою для проведення щодо такого суб’єкта господарювання комплексного планового заходу.

Річні плани перевірок на відповідний плановий період затверджують органи державного нагляду, оприлюднюють на своїх офіційних веб-сайтах та вносять відомості до інтегрованої автоматизованої системи до 1 грудня року, що передує плановому.

Таким чином, кожен орган затверджує власний план перевірок на рік та визначає у віднесеній до його відання сфері критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, за якими здійснюється віднесення суб’єкта господарювання до того чи іншого ступеня ризику.

На 2020 рік річні плани перевірок затвердили 47 контролюючих органів. З них – 32 органи запланували протягом 2020 року перевірити діяльність суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику, на які, як зазначено вище, не розповсюджується мораторій, встановлений Законом № 533-IX в редакції Закону № 540-IX.

Враховуючи все вищевикладене, слід зауважити, що тимчасова заборона на проведення планових перевірок насправді введена, але вона не є абсолютною та розповсюджується не на всіх представників бізнесу.

При вирішенні питання, чи можна на деякий час забути про перевірки, суб’єктам господарювання треба враховувати, що:

 • по-перше, законодавством визначено різні строки заборони перевірок, що проводяться податковими органами та органами державного нагляду у сфері господарської діяльності;
 • по-друге, встановлена заборона стосується не всіх суб’єктів господарювання;
 • по-третє, суб’єкту господарювання треба перевірити, чи включено його до планових перевірок як суб’єкта господарювання із високим ступенем ризику, затверджених в установленому законодавств порядку на 2020 рік.

Олеся Поворознюк, юрист TOTUM LF

 • i

  Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

 • !

  Колонка відображає виключно точку зору автора, та може не збігатися з думкою редакції. Публікація колонок здійснються згідно Правил, а Finance.ua виконує лише роль носія. Копіювати ці авторські матеріали можна лише за наявності посилання на автора та Finance.ua.

Дивись також
Сервіс підбору кредитів
 • Надішліть заявку
 • Дізнайтесь про рішення банку
 • Підтвердіть заявку та отримайте гроші
грн
Замовити кредит онлайн
В Контексті Finance.ua