Владислав Папакін: трансфертне ціноутворення в Україні. Як аргументувати умови фінансових операцій?


Владислав Папакін: трансфертне ціноутворення в Україні. Як аргументувати умови фінансових операцій?

Сучасний стан трансфертного ціноутворення в Україні можна охарактеризувати як «проблемне» через невизначеності, які виникають перед платником у процесі аргументації здійснених ним контрольованих операцій. Подібна проблема виражається через критерії порівнянності контрольованої операції з неконтрольованою (тобто такою, яка відповідає ринковим умовам), встановлені на законодавчому рівні.

Так, Податковий кодекс вимагає від платника податків проаналізувати при виборі аналогів наступні елементи контрольованої порівнянної операцій для подальшого визначення ринкового діапазону:

1. Характеристику товарів (робіт, послуг), які є предметом операції;

2. Виконані сторонами функції, залучені активи та понесені ризики в здійсненій операції;

3. Практику відносин між контрагентами та умови укладених договорів;

4. Економічні умови діяльності сторін операції та їхні бізнес-стратегії.

На мій погляд, наведені параметри не дають жодної визначеності щодо процесу побудови методологічної складової порівняння, оскільки врахування всіх критеріїв зумовлює проблеми у виборі порівнянних аналогів через відсутність або недостатність необхідної інформації. Враховуючи узагальненість цих критеріїв, вони збільшують ризик донарахування для платника податків через можливий суб’єктивний погляд фіскальних органів на процес побудови пошуку і відбору аналогів операцій з відкритих джерел інформації.

В національному законодавстві враховано напрацювання ОЕСР у сфері використання джерел інформації для пояснення контрольованої операції, які можуть бути використані для пошуку порівнянних даних. Це, перш за все, здійснені внутрішні неконтрольовані операції платника податків та/або неконтрольовані операції пов’язаного з ним контрагента, а також зовнішні операції, які містяться у будь-яких відкритих джерелах інформації.

Варто зазначити, що тільки наявність внутрішніх аналогів здатна задовольнити більшу частину елементів порівнянності, присутніх в Податковому кодексі.

Можна стверджувати, що одними з ризикових видів операцій на сьогоднішній день є фінансові операції, а саме кредитні (позикові), оскільки низький рівень порівнянності при даному аналізі є основною причиною податкових перевірок з подальшим донарахуванням обов’язків з податку на прибуток.

Зараз найпопулярнішими зовнішніми джерелами для обґрунтування умов контрольованої операції згідно з принципом «витягнутої руки» є бази даних Thomson Reuters і Bloomberg, а також статистична інформація НБУ. Як правило, більшість платників податків, які складають документацію за цими операціями самостійно, спираються лише на дані НБУ, які не задовольняють елементів порівнянності повною мірою. Тому методологія аргументації повинна будуватися на ключових критеріях кредитних (позикових) операцій, що впливають на формування процентної ставки згідно з тілом позики.

При створенні договірних умов, які будуть регулювати фінансові взаємовідносини сторін операції, ключовими можна вважати такі:

 • термін надання кредиту (позики). Ставка відсотка зросте при збільшенні терміну використання позичальником коштів;
 • підпорядкованість (першочерговість погашення заборгованості). Вищий рівень підпорядкованості призводить до збільшення процентної ставки;
 • напрям використання. Цільове призначення залучених коштів в поєднанні з бізнес-профілем позичальника позначається на рівні процентної ставки;
 • гарантія або забезпечення. Наявність даних параметрів зменшує процентну ставку при залученні коштів;
 • фінансова звітність. Недотримання позичальником ключових фінансових показників, встановлених договором, спричинить збільшення процентної ставки;
 • сума кредиту (позики). Є окремим визначником при встановленні процентної ставки, оскільки спричиняє як зменшення, так і збільшення такої ставки;
 • можливість дострокового погашення. Подібна домовленість при встановленні процентної ставки може призвести як до зниження, так і до збільшення такої ставки;
 • вид кредиту. Вид кредиту (позики) призводить і до зменшення, і до збільшення ставки. Наприклад, кредитна лінія, надана клієнту з позитивною кредитною історією, швидше за все, призведе до зменшення процентної ставки;
 • кредитний рейтинг. Кредитний рейтинг відображає платоспроможність позичальника, тому даний параметр обернено пропорційний встановленій процентній ставці.

При цьому вважаю, що основними умовами, які необхідно досліджувати при аналізі даного виду фінансових операцій, є: термін надання кредиту, кредитний рейтинг позичальника, вид кредиту і підпорядкованість. Вони обов’язково повинні бути ідентичними аналізованій операції. За наявності розбіжностей повинні бути здійснені відповідні коригування.

Облік цих критеріїв призведе до більшої прозорості у правових відносинах між податковими органами та платниками податків, що, в свою чергу, підвищить інвестиційну привабливість України при здійсненні фінансових операцій і призведе до поліпшення стану національної економіки.

Владислав Папакін, керівник департаменту трансфертного ціноутворення Kreston GCG.

 • i

  Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

 • !

  Колонка відображає виключно точку зору автора, та може не збігатися з думкою редакції. Публікація колонок здійснються згідно Правил, а Finance.ua виконує лише роль носія. Копіювати ці авторські матеріали можна лише за наявності посилання на автора та Finance.ua.

Також з цієї теми: Казна та Політика
Дивись також
Архiви:2019 2018 2017 2016 2015
В Контексті Finance.ua
Опитування