Денис Шкіптан: як правильно оформити договір оренди нежитлового приміщення


Денис Шкіптан: як правильно оформити договір оренди нежитлового приміщення

Більшість підприємців відразу після старту бізнесу або в процесі його росту стикаються з необхідністю оренди нерухомості під офіс, склад, торгові площі і т.д. Як і будь-який аспект ведення бізнес-діяльності, оренда нежитлового приміщення також вимагає правильно укладеного договору та документального оформлення, інакше це може обернутися неприємностями і збитками.

Спробую дати кілька універсальних порад щодо укладення договору оренди комерційної нерухомості, виходячи зі своєї практики.

Згідно з договором оренди, орендодавець (власник або уповноважена ним особа) зобов’язується передати наймачеві нерухоме майно за плату на певний термін. Враховуючи те, що зазначені правовідносини повинні бути оформлені у вигляді укладення цивільно-правового договору, необхідно врахувати деякі характерні особливості даного виду договорів.

Зокрема, істотними умовами договору найму є:

 • об’єкт оренди (склад і вартість майна);
 • термін, на який укладається договір оренди;
 • орендна плата з урахуванням її індексації;
 • відновлення майна та умови його повернення;
 • виконання зобов’язань;
 • відповідальність сторін.

Договір обов’язково повинен бути оформлений у письмовій формі, а у разі якщо він укладається на термін три і більше років, він підлягає також і нотаріальному посвідченню.

Якщо договір був укладений в усній формі, то в майбутньому можуть виникнути проблеми з доказом у суді того, що він дійсно був.

А ось якщо договір був укладений на термін три і більше років в усній формі, або письмово, але не посвідчений нотаріусом, то згідно ст. 220 Цивільного кодексу такий договір є нікчемним і додатково визнання судом такого правочину недійсним не вимагається.

У разі недійсності правочину кожна із сторін зобов’язана повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину, а в разі неможливості такого повернення – відшкодувати вартість того, що одержано, за цінами, які існують на момент відшкодування.

Таким чином, можна легко помітити, що скоротити свої витрати, можливо прописавши в кінці договору формулювання про те, що документ укладено, наприклад, на термін 2 роки і 11 місяців. У разі закінчення терміну дії договору, якщо жодна зі сторін не заявляє вимоги про розірвання договору, вважається, що термін дії договору продовжено на той самий термін на тих же умовах і переукладання не потребує.

Таким пунктом скорочуються витрати сторін не тільки на послуги нотаріуса, але і витрати на реєстрацію договору, бо згідно зі ст. 794 ЦК України договір оренди комерційної нерухомості, крім нотаріального посвідчення, також підлягає державній реєстрації, що тягне сплату реєстраційних зборів.

Наступним пунктом, на який необхідно звернути увагу, є передача орендованого майна. Після підготовки і підписання основних документів необхідно зробити опис майна, що передається в оренду, і найголовніше – визначити його вартість.

Згідно зі ст. 795 ЦК України передання наймачеві будівлі або іншої капітальної споруди (її окремої частини) оформляється актом приймання-передачі майна, який є необхідним додатком до договору найму.

Зазначений документ підтверджує факт передачі майна від однієї особи іншій і саме з моменту підписання цього документа починається термін, з якого розраховуватися сплата орендної плати.

Яким чином можна визначити вартість майна?

Коли власник набував у власність нерухомість, незалежно від способу (купівля-продаж, дарування, спадкування, приватизація тощо), визначалася вартість даного об’єкта або балансова вартість, яка була визначена в балансовій документації підприємства або організації, яка була попереднім власником.

Інвентаризаційна вартість, зазначена в технічних документах, які знаходяться у БТІ, або реальна вартість майна, була визначена шляхом проведення товарознавчої оцінки нерухомості.

В ідеалі сторони повинні провести незалежну оцінку вартості майна та саме її вписати в акт, але знову потрібно зазначити, що проведення такого роду дослідження призведе до додаткових витрат, тому можна скористатися вартістю, вказаною в установчих документах на майно.

Земельна ділянка

Особливої уваги заслуговує також питання користування земельною ділянкою, на якій знаходиться майно і необхідний для обслуговування майна і досягнення мети найму.

Згідно зі ст. 796 ЦК України одночасно з правом найму будівлі або іншої капітальної споруди (її окремої частини) наймачеві надається право користування земельною ділянкою, на якій вони знаходяться, а також право користування земельною ділянкою, яка прилягає до будівлі або споруди, у розмірі, необхідному для досягнення мети найму.

У договорі найму сторони можуть визначити розмір земельної ділянки, яка передається наймачеві. Якщо розмір земельної ділянки у договорі не визначений, наймачеві надається право користування усією земельною ділянкою, якою володів наймодавець.

Якщо орендодавець не є власником земельної ділянки, вважається, що власник земельної ділянки погоджується на надання наймачеві права користування земельною ділянкою, якщо інше не встановлено договором орендодавця з власником земельної ділянки.

Якщо ж земельна ділянка, що знаходиться біля будівлі, більша за площею, ніж необхідно для обслуговування будинку, то необхідно додатково укладати договір оренди земельної ділянки.

Амортизаційні відрахування

Вперше умова про порядок використання амортизаційних відрахувань була закріплена в Законі про оренду. З прийняттям ЦК ця умова стала обов’язковою для оренди приватного майна. Щодо цієї умови ніяких імперативних норм немає, сторони самі встановлюють порядок використання амортизаційних відрахувань, який їх влаштовує. Однак ця умова формулюється так: амортизаційні відрахування використовуються на відновлення орендованих основних фондів.

Відновлення орендованого майна та умови його повернення або викупу у Кодексі не врегульовано, але ст. 778 встановлені такі вимоги:

 • відновлення (поліпшення) об’єкта оренди можливе лише за згодою орендодавця;
 • орендар має право на відшкодування вартості необхідних витрат або на зарахування їх вартості в рахунок плати за користування об’єктом за наявності згоди орендодавця на відновлення (поліпшення) об’єкта;
 • орендар стає співвласником нової речі, створеної ним за згодою орендодавця.

На практиці, сторони визначають питання відновлення орендованого майна за домовленістю. Як правило, орендар направляє лист-пропозицію про бажання зробити поліпшення об’єкта із зазначенням терміну отримання відповіді від орендодавця. Орендодавець розглядає пропозицію орендаря і надає свою відповідь або у вигляді окремого листа, або шляхом написання дозвільного напису на примірнику листа-пропозиції орендаря.

Якщо поліпшення можна відокремити без шкоди для орендованого майна, вони є власністю орендаря, а якщо відокремити поліпшення без шкоди орендованому майну неможливо, ці поліпшення залишаються власністю орендодавця. Питання компенсації вартості таких поліпшень орендаря вирішуються за домовленістю сторін.

Викуп об’єкта

ЦК викуп орендованого майна не регулює, але містить норму, згідно з якою орендар, який належно виконує свої обов’язки за договором найму, у разі продажу речі, переданої у найм, має переважне право перед іншими особами на її придбання (ч. 2 ст. 777).

Оплата комунальних послуг

Зазвичай або орендодавець виставляє орендарю рахунки за комунальні послуги за певний період, які виставляються комунальними службами, або в договорі зазначається про обов’язок орендаря укласти договори з комунальними службами самостійно.

Останнім часом в договорах оренди дуже часто з’являється такий вид послуг, як послуги з утримання об’єкта оренди, послуги по прибиранню об’єкта, послуги з паркування автомобілів відвідувачів орендаря і т. п. Вартість таких послуг визначається або певною сумою або в залежності від вартості 1 кв. м.

Що стосується зміни вартості комунальних послуг, то у договорі необхідно чітко прописувати, що вона може змінюватись в залежності від тарифів комунальних служб, кількості спожитої електроенергії, води чи тепла.

Розірвання договору

Розірвання договору оренди можливе або за згодою двох сторін, з підстав, прямо передбачених у договорі або за рішенням суду.
У першому варіанті таке розірвання вимагає реєстрації у нотаріуса, в разі, коли сторони уклали договір оренди на термін більше 3 років.

Якщо виникають такі зобов’язання, то орендодавець може вимагати їх виконання, про що він зобов’язаний повідомити наймача у письмовій формі. У разі якщо орендар не виправить порушення договору у прийнятний термін або буде відмовлятися внести зміни або розірвати договір оренди, у власника з’являється право звернення до суду для розірвання договору.

Орендар також може передбачити умови договору, при порушенні яких він буде вважатися розірваним. Наприклад, у разі, якщо орендар направив повідомлення власника про намір розірвати договір і повернути орендоване приміщення, але з боку орендодавця відбувається ухилення від підпису акта повернення протягом зазначеного терміну.

Якщо укладення договору було на невизначений період, для того, щоб припинити його дію, потрібно відправити лист з повідомленням орендодавцю, але ніяк не пізніше, ніж за три календарні місяці до дати розірвання договору оренди (якщо такий термін не прописаний в договорі або не встановлено законодавством). Також, орендар може заздалегідь передбачити інший термін, який може бути як меншим, так і більше трьох місяців, і прописати його в договорі.

Не звільнивши вчасно приміщення, орендар буде змушений сплатити орендну плату за період прострочення повернення приміщення.

Багато власників вписують у договорі оренди приміщення додаткові умови, не передбачені законодавством, покладаючи на себе додаткові контролюючі функції. Суд, як правило, розглядає такі умови, які встановлюють перешкоди у використанні орендованого приміщення орендарем.

Тому уважність до деталей, знання своїх прав і грамотна юридична допомога в разі необхідності, дозволять уникнути багатьох негативних моментів, які можуть виникнути при співпраці з несумлінними орендодавцями.

Денис Шкіптан, адвокат, старший партнер юридичної фірми Pravovest

 • i

  Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

 • !

  Колонка відображає виключно точку зору автора, та може не збігатися з думкою редакції. Публікація колонок здійснються згідно Правил, а Finance.ua виконує лише роль носія. Копіювати ці авторські матеріали можна лише за наявності посилання на автора та Finance.ua.

Дивись також
Весь ринок:Нерухомість
Архiви:2020 2019 2018 2017 2016 2015
Сервіс підбору кредитів
 • Надішліть заявку
 • Дізнайтесь про рішення банку
 • Підтвердіть заявку та отримайте гроші
грн
Замовити кредит онлайн
В Контексті Finance.ua