Що важливо знати про платіжні карти


Що важливо знати про платіжні карти

Національний банк України опублікував інформацію для тримачів платіжних карт з рекомендаціями щодо їх використання.

Загальні положення

Загальні принципи емісії і здійснення операцій із застосуванням платіжних карт регулюються нормами законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про платіжні системи і переказ грошей в Україні", Положення про порядок емісії платіжних карт і здійснення операцій з їх застосуванням, затверджене постановою Правління Національного банку України від 19.04.2005 № 137 із змінами (далі - Положення), іншими законодавчими актами України.

Відповідно до Положення встановлений порядок здійснення банками емісії платіжних карт, визначені операції, які здійснюються з їх застосуванням, і порядок розрахунків з цих операцій, а також встановлені загальні вимоги до внутрішньодержавних платіжних систем, які створюються і функціонують в Україні. Визначені також особливості застосування платіжних карт внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем.

На території України застосовуються платіжні карти, емітовані членами внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем (резидентами і нерезидентами).

Для здійснення емісії і еквайрингу платіжних карт, призначених для вживання в Україні, банки можуть створювати внутрішньодержавні одноемітентні та багатоемітентні платіжні системи.

Для здійснення емісії і еквайрингу платіжних карт, призначених для застосування в Україні і за її межами, банки-резиденти мають право створювати міжнародні платіжні системи або укладати договори з платіжними організаціями відповідних міжнародних платіжних систем про членство або про участь в цих системах.

Банки - члени платіжних систем, якщо це не суперечить правилам відповідної платіжної системи, можуть укладати договори з іншими банками-резидентами, фінансовими установами - резидентами, які не є членами цих платіжних систем, і торговцями про видачу останніми готівки з платіжних карт через власні каси або банківські автомати (далі - банкомати).

Банк зобов'язаний в порядку, встановленому законодавством України, ідентифікувати клієнтів, що відкривають карткові та інші рахунки в банку, і тримачі платіжних карт, які здійснюють операції з їх використанням з цих рахунків.

Ідентифікація клієнта банку не є обов'язковою під час здійснення кожної операції, якщо клієнт був раніше ідентифікований відповідно до вимог законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом.

Еквайр і емітент зобов'язані проводити моніторинг з метою ідентифікації помилкових і неналежних переказів, суб'єктів таких переказів і застосовувати заходи з запобігання або припинення здійснення таких переказів.

Емісія платіжних карт

Емісія платіжних карт в межах України проводиться виключно банками, які уклали договір з платіжною організацією відповідної платіжної системи і отримали її дозвіл на виконання цих операцій (окрім одноемітентних внутрішньобанківських платіжних систем).

Платіжна карта є власністю емітента і надається клієнтові або його довіреній особі відповідно до умов договору з клієнтом.

Фізичним особам, які не є суб'єктами підприємницької діяльності, та їх довіреним особам емітент надає особисті платіжні карти, а юридичним особам і фізичним особам - підприємцям - корпоративні платіжні карти.

Емітент для обліку коштів з операцій з використанням платіжних карт відкриває клієнтам карткові рахунки на балансових рахунках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку в питаннях бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карт в банках України.

Заздалегідь сплачені платіжні карти можуть емітуватися банками виключно для фізичних осіб.

Емітент має право випустити заздалегідь сплачену платіжну карту до замовлення її клієнтом. Наперед сплачена платіжна карта може мати фіксований номінал, який може вказуватися на платіжній карті.

Максимальна сума емітованої банком заздалегідь сплаченої платіжної карти, кошти з якої враховуються на консолідованому рахунку банку, не може перевищувати суму 1000 гривень або її еквівалент в іноземній валюті.

Еквайрінг і операції з використання платіжних карт

Еквайрінг в межах України здійснюється виключно юридичними особами - резидентами, які уклали договір з платіжною організацією відповідної платіжної системи.

Клієнти та їх довірені особи застосовують платіжні карти відповідно до умов договору з емітентом як засіб для:
безготівкової оплати за товари (послуги), у тому числі в системах електронної торгівлі (комерції);
перерахування коштів зі своїх картрахунків на інші власні рахунки і на рахунки інших осіб;
отримання готівки в касах банків, інших фінансових установ, торговців і через банкомати.

Заздалегідь сплачені платіжні карти застосовуються їх власниками для безготівкової оплати за товари (послуги) і отримання готівки.

Операції з платіжними картами проводяться з урахуванням обмежень, встановлених цим Положенням та іншими законодавчими актами України. За допомогою платіжних карт забороняється здійснення інвестицій до України та за її межі.

В межах України переказ грошей з операцій, ініційованих із застосуванням платіжних карт, здійснюється в гривнях.

Власники корпоративних платіжних карт можуть проводити операції за безготівковою оплатою товарів (послуг) і отримувати готівку в таких випадках:
отримання готівки в гривнях для здійснення розрахунків, пов'язаних з виробничими (господарськими) потребами, у тому числі для оплати витрат на відрядження в межах України, з врахуванням обмежень, встановлених нормативно-правовими актами Національного банку в питаннях регулювання готівкового обігу, а також чистого доходу фізичними особами - підприємцями;
здійснення розрахунків у безготівковій формі в гривнях, пов'язаних із статутною і господарською діяльністю, витратами представницького характеру, а також витратами на відрядження в межах України;
отримання готівки в іноземній валюті за межами України і в установленому порядку на території України для оплати витрат на відрядження;
здійснення розрахунків у безготівковій формі в іноземній валюті за межами України, які пов'язані з витратами на відрядження і витратами представницького характеру, а також на оплату експлуатаційних витрат, пов'язаних з утриманням і перебуванням повітряних, морських, автотранспортних засобів за межами України, відповідно до умов Кодексу торгівельного мореплавання України, Повітряного кодексу України, Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, Міжнародної конвенції про дорожній рух в розмірах, встановлених для вивезення готівкової іноземної валюти нормативно-правовими актами Національного банку, які регулюють переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів і платіжних карт через митний кордон України.

Корпоративні платіжні карти не застосовуються для отримання заробітної плати, інших виплат соціального характеру, а також для здійснення розрахунків з зовнішньоторговельних договорів (контрактах).

Правилами платіжної системи можуть бути передбачені також інші обмеження щодо застосування корпоративних платіжних карт.

Власник платіжної карти зобов'язаний використовувати її відповідно до вимоги законодавства України, умов договору, укладеного з емітентом, не допускати використання платіжної карти особами, які не мають на це законного права або повноважень.

Власник платіжної карти зобов'язаний зберігати платіжну карту та інформацію, яка дає можливість користуватися нею (у тому числі ПІН), контролювати рух коштів на своєму картрахунку і повідомляти емітента про операції, які не здійснювалися власником.

Емітент зобов'язаний не розголошувати ПІН або іншу інформацію, яка дає можливість здійснювати операції з використанням платіжної карти, нікому, окрім її власника.

Емітент має право прийняти рішення про тимчасове призупинення здійснення операцій з використанням платіжної карти, а також про вилучення платіжної карти за наявності обставин, які можуть свідчити про неправомірне використання карти або її реквізитів, користування платіжною картою не уповноваженою на це особою, в інших випадках, встановлених договором. Емітент зобов'язаний повідомити власника карти про прийняте рішення в порядку, передбаченому договором.

Емітент після надходження від клієнта (тримача карти) повідомлення (заяви) зобов'язаний зупинити надання дозволу на проведення операцій з використанням платіжної карти.

Джерело: НБУ

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Дивись також
Весь ринок:Фінтех і Картки
Все, що ми знаємо про:НБУ
Сервіс підбору кредитів
  • Надішліть заявку
  • Дізнайтесь про рішення банку
  • Підтвердіть заявку та отримайте гроші
грн
Замовити кредит онлайн
В Контексті Finance.ua