Попередні підсумки діяльності банків України за 10 місяців 2002 року — Finance.ua
0 800 307 555
0 800 307 555

Попередні підсумки діяльності банків України за 10 місяців 2002 року

Фондовий ринок
93
Станом на 1 листопада 2002 року 153 банки мали ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій, у тому числі: 135 банків - акціонерні товариства (з них: 94 - відкриті акціонерні товариства (2 банки - державні), 41 - закриті акціонерні товариства), 18 банків - товариства з обмеженою відповідальністю.
За 10 місяців 2002 року виключено з Державного реєстру банків 9 банків, в т.ч. 8 банків - у зв'язку з їх ліквідацією (АБ "Ланбанк", КБ "Зоря", АКБ "Шахтекономбанк", АКБ "Азов-банк", АБ "Оболонь", АК "Торгово-промисловий банк", Міжнародний акціонерний комерційний банк "Християнський банк", КБ "Крим юрт" ) та 1 банк - внаслідок реорганізації ( АКБ "Народний банк" приєднався до ВАТ АБ "Укргазбанк" на правах філії).
Протягом 2002 року зареєстровано 5 банків: Місцевий кооперативний комерційний банк "АРТЕМ-БАНК", ТОВ "Комерційний банк "Актив-банк", ТОВ "Фортуна-банк", ЗАТ "Агробанк", ТОВ "Банк Перспектива".
В стадії ліквідації перебуває 27 банків, з них 13 банків ліквідуються за рішенням Національного банку України, 13 банків - за рішенням господарських судів, 1 банк - за рішенням зборів акціонерів.
Кількість банків, занесених до Державного реєстру банків, складає 185 банків.
Наведемо основні показники діяльності банків за 10 місяців 2002 року.
Макроекономічні зміни, що відбулися за останні роки, позитивно впливають на діяльність банків в 2002 році, сприяють зростанню активних операцій банків, обсягів кредитування банками реального сектора економіки, а також підвищенню рівня капіталізації банківської системи України.
За попередніми даними статутний капітал банків, які мають ліцензію на здійснення банківських операцій, з початку року збільшився на 17,7 % і становить 5384,8 млн.грн. (за відповідний період минулого року - на 15,7%) Регулятивний капітал збільшився на 13,6 % і складає 9113,3 млн.грн.
Капітал (балансовий) банків збільшився на 1158,7 млн.грн. або на 14,6 % і становить 9073,9 млн.грн. Зростання капіталу (балансового) банків відбулося за рахунок збільшення всіх його складових показників.
Капітал (балансовий) банків має таку структуру. Статутний капітал складає 59,3 % від капіталу, результат минулих років – 17,3 %, результат поточного року – 6,0 %, результати переоцінки основних засобів та нематеріальних активів – 7,7%, резервний фонд – 6,6 %, емісійні різниці – 2,2%, загальні резерви – 0,9%.
Наведені дані свідчать, що на сьогодні банки досягнули певного рівня капіталізації, що дозволяє їм позитивно впливати на динаміку економічного зростання в Україні.
Зобов'язання банків збільшились на 11143,1 млн.грн. або 28,1 % і складають 50819,1 млн.грн. (за відповідний період минулого року – на 24,7%). Зростання зобов'язань банків в основному відбулось за рахунок збільшення вкладів фізичних осіб, які зросли на 6020,3 млн.грн. або на 53,9 %, коштів суб'єктів господарювання - на 3492,5 млн.грн. або на 22,3%, коштів бюджету та позабюджетних фондів - на 1179,4 млн.грн. або на 76,9 %, міжбанківських кредитів та депозитів – на 1172,8 млн.грн. або на 27,2 %, кредитів, отриманих від міжнародних та інших фінансових організацій - на 236,6 млн.грн. або на 52,9 %.
Банки мають таку структуру зобов'язань. Кошти суб'єктів господарської діяльності складають 19145,6 млн.грн. (37,7 % від загальної суми зобов'язань банків); вклади фізичних осіб – 17185,2 млн.грн. (33,9 %); міжбанківські кредити та депозити – 5486,2 млн.грн. (10,8 %); кошти бюджету та позабюджетних фондів – 2713,2 млн.грн. (5,3 %); кошти Національного банку України - 924,4 млн.грн. (1,8 %); кредити, отримані від міжнародних та інших фінансових організацій – 683,8 млн.грн. (1,3 %); субординований борг – 704,9 млн.грн. (1,4 %); цінні папери власного боргу – 404,4 млн.грн. (0,8 %); інші зобов'язання - 3571,4 млн.грн. (7,0 %).
Вклади населення продовжують зростати вищими темпами, ніж за відповідний період минулого року. За 10 місяців 2002 року вклади фізичних осіб збільшились на 6020,3 млн.грн. або на 53,9 % (за відповідний період минулого року – на 44,5%). У загальній сумі зобов'язань вони складають більш, ніж третю частину і займають друге місце після коштів суб'єктів господарювання. Банки мають досить прогресивну структуру вкладів населення з т.з. строковості. Строкові вклади складають 12981,0 млн.грн. або 75,5 % від загальної суми вкладень, а вклади до запитання – 4204,2 млн.грн. або 24,5 % від вкладів фізичних осіб. Населення віддає перевагу вкладам у національній валюті, які складають майже 59,3 % від загальної суми вкладів.
Збалансоване зростання активів та покращення їх структури і якості є необхідною умовою стабільного функціонування і розвитку банків. З початку року чисті активи (загальні активи за мінусом сформованих резервів за активними операціями) збільшились на 25,8 % і становлять 59893,1 млн.грн. Загальні активи збільшились на 12867,4 млн.грн. або 25,3 % і складають 63652,0 млн.грн. (за відповідний період минулого року – на 22,6%). Зростання загальних активів в основному відбулось за рахунок зростання кредитного портфеля на 10596,1 млн.грн. або 33,0 %, високоліквідних активів – на 1513,7 млн.грн. або 19,5 %, основних засобів та нематеріальних активів - на 898,4 млн.грн. або 25,0 %, нарахованих доходів до отримання на 309,5 млн.грн. або на 43,5 % та інших активів на 91,6 млн.грн. або на 60,6 % .
Банки мають таку структуру загальних активів. Високоліквідні активи складають 9258,1 млн.грн. (14,5 % від суми загальних активів), кредитний портфель – 42692,8 млн.грн. (67,1 % відповідно), вкладення в цінні папери – 4205,9 млн.грн. (6,6 %), дебіторська заборгованість – 1720,9 млн.грн. (2,7 %), основні засоби та нематеріальні активи – 4497,6 млн.грн. (7,1 %), нараховані доходи до отримання – 1021,6 млн. грн. (1,6%), інші активи – 242,8 млн.грн. (0,4 % від суми загальних активів).
Позитивним в діяльності банків є зростання випереджаючими темпами кредитного портфеля порівняно з активами і довгострокового кредитування у порівнянні з кредитним портфелем. Кредитний портфель збільшився на 33,0 %, а довгострокові кредити – на 58,2 %, кредити в інвестиційну діяльність – на 51,1 %.
Кредитний портфель банків України має таку структуру. Кредити, надані суб'єктам господарської діяльності, складають 34522,7 млн.грн. (80,9% від загального обсягу кредитного портфеля), кредити надані іншим банкам 5307,2 млн.грн. або 12,4 %, кредити, надані фізичним особам – 2606,6 млн.грн. або 6,1 %, кредити, надані органам державного управління – 256,2 млн.грн. або 0,6 %.
Слід звернути увагу на покращення якості кредитного портфеля. Частка проблемних кредитів (прострочених та сумнівних) зменшилась порівняно з початком року з 5,6% до 5,1%.
Одним з важливих завдань для банків залишається забезпечення прибуткової діяльності. За 10 місяців ц.р. банки отримали прибуток у розмірі 543,5 млн.грн. (за жовтень – 96,7 млн.грн.).
Доходи банків склали 8413,9 млн.грн., в т.ч. процентні доходи – 5627,0 млн.грн.(або 66,9 % від загальних доходів), комісійні доходи – 2086,7 млн.грн. (24,8 %), результат від торговельних операцій – 450,8 млн.грн. (5,4 %), інші банківські операційні доходи – 147,8 млн.грн. (1,8%), інші небанківські операційні доходи - 55,1 млн.грн. (0,7%), інші доходи – 46,5 млн.грн.(0,4 %).
Витрати банків склали 7870,4 млн.грн., в т.ч. процентні витрати – 2995,5 млн.грн. (або 38,1 % від загальних витрат), комісійні витрати 246,5 млн.грн.(3,1 %), інші банківські операційні витрати – 488,8 млн.грн. (6,2 %), інші небанківські операційні витрати – 3226,5 млн.грн. (41,0%), відрахування в резерви – 731,4 млн.грн. (9,4 %), інші витрати – 181,6 млн.грн. (2,2 %).
Співвідношення витрат до доходів дорівнювало 93,5%. Рентабельність активів склала 1,1 %, капіталу – 7,7 %, чиста процентна маржа – 5,5 %.
Наведені дані свідчать, що у 2002 році зберігається позитивна тенденція зростання капіталу, активів, зобов'язань банків, що є необхідною умовою їх стабільного функціонування і розвитку, а також свідчить про посилення позитивного впливу банківської системи на економічне зростання в Україні.
За матеріалами:
НБУ
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною

Підпишіться на нас