Група ПроКредит звітує про позитивний результат за півріччя — Finance.ua
0 800 307 555
0 800 307 555
ПРОМО

Група ПроКредит звітує про позитивний результат за півріччя

Особисті фінанси
138
Група ПроКредит звітує про позитивний результат за півріччя; підвищення продуктивності всієї групи забезпечує значні резерви для операцій в Україні
  • Фінансовий результат у розмірі 7,7 млн. євро або рентабельність капіталу в річному вимірі 1,8% охоплює резерви в розмірі 57,3 млн. євро, здебільшого за українським кредитним портфелем
  • Результат без урахування українських операцій зріс на понад 60%, як порівняти з першим кварталом 2021 року
  • Співвідношення витрат та прибутку покращилося на 4,3 відсоткових пункти до 60,1% завдяки позитивному збільшенню операційного доходу на 24% у першому кварталі 2021 року
  • Зростання кредитів на 6,2%; знеціненні кредити зросли до 2,6% за рахунок українського портфеля
  • Дуже міцна база капіталу з коефіцієнтом CET1 (на повній основі) 13,7% і коефіцієнтом левериджу 9,7%
  • Оновлено прогноз за 2022 фінансовий рік
Франкфурт-на-Майні, 11 серпня 2022 р. — Група ПроКредит, що в основному працює в Південно-Східній та Східній Європі, зафіксувала позитивний фінансовий результат у розмірі 7,7 млн євро в першому кварталі 2022 року, оскільки високі показники більшості її банків понад міру компенсували високий рівень резервів на покриття збитків за кредитним портфелем України. Помітне збільшення операційного доходу на 24% стало основним зумовлюючим фактором і посприяло значному зниженню співвідношення витрат й прибутку на 4,3 відсоткових пункти до рівня 60,1%. Фінансові результати групи без урахування результатів «ПроКредит Банк Україна» покращилися на 16,3 млн євро, або на 64%, до рівня 42,0 млн євро, або 9,5% у річному вимірі за ROE, що підкреслює регіональну диверсифікованість та стійкість діяльності групи.
Кредитний портфель зріс на 370 млн євро, або на 6,2% (1 квартал 2021 р.: 402 млн євро або 7,7%). Зелені кредити посприяли 20% цього зростання та перевищили позначку кредитного портфеля в 1,2 мільярда євро.
Депозити зросли на 200 млн євро або на 3,6% (2021 рік: +123 млн. євро або 2,5%), здебільшого за рахунок приватних клієнтів.
Продовження позитивних тенденцій за доходами; співвідношення витрат та доходів на рівні 60%
Операційний дохід групи зріс на значну суму в 30,9 млн євро, або 23,9%, до рівня 160,2 млн євро (1 квартал 2021 р.: 129,3 млн євро) за рахунок вищого чистого процентного доходу, вищого чистого комісійного доходу та вищих показників інших видів операційного доходу. Окрім «ПроКредит Банк Україна», усі ПроКредит банки зафіксували позитивний результат у першому кварталі 2022 року. Ці відчутні показники переважили високий рівень резервів в Україні в першому кварталі 2022 року на тлі продовження російської військової агресії.
Чистий процентний дохід збільшився на 21,6 млн євро, або 20,9%, до 124,8 млн євро (1 квартал 2021 р.: 103,2 млн євро). Чиста процентна маржа зросла на 24 базисних пунктів, як порівняти з попереднім роком до рівня 3,0%, оскільки маржі за кредитами стабілізувалися, а базові ставки підвищилися на більшості ринків діяльності групи.
Чистий комісійний дохід, який становив 26,3 млн євро, перевищив рівень попереднього року на 9,0% (1 квартал 2021 р.: 24,1 млн євро). Особливо позитивні тенденції спостерігаються у доходах від банківських операцій та операцій із картками. Чистий інший операційний дохід склав 9,1 млн євро (1 квартал 2021 р.: 2,1 млн євро).
Витрати на персонал та адміністративні витрати зросли на 13,0 млн євро в першому кварталі 2022 р., тоді як операційний дохід зріс на 30,9 млн євро. Завдяки ефектам додаткового масштабування та продовженню цифровізації коефіцієнт співвідношення витрат й доходів помітно поліпшився на 4,3 процентного пункту до 60,1% (1 квартал 2021 р.: 64,4%), а отже наблизився до середньострокового цільового показника групи нижче 60%. Збільшення видатків на персонал та адміністративні цілі здебільшого пов’язано з підвищенням витрат на персонал, ІТ, маркетинг та подорожі.
До результату за квартал 2022 року входять позареалізаційні доходи у розмірі 3,2 млн євро від похідних фінансових інструментів та непередбачені витрати у розмірі 4,6 млн євро, що пов’язані з війною в Україні, переважно гонорари за юридичні, консультативні та аудиторські послуги, фінансову підтримку для місцевого персоналу та списання гудвілу в Україні.
Значне покращення продуктивності групи без врахування «ПроКредит Банк Україна»
Група досягла помітного збільшення чистого прибутку на 16,3 млн євро без врахування «ПроКредит Банк Україна», як порівняти з першим кварталом 2021 року, досягнувши рівня 42,0 млн євро (1 квартал 2021 р.: 25,6 млн євро), що відповідає річній прибутковості капіталу 9,5%. Це перевищує рентабельність капіталу за перший квартал 2021 року в 9,1%, враховуючи торішній позитивний внесок «ПроКредит Банк Україна». Ці постійні покращення здебільшого зумовлені постійним зміцненням позицій на ринку, позитивним зростанням обсягів кредитування та безперервним вдосконаленням операційної діяльності.
Підвищення рівня резервів за кредитним портфелем в Україні, безперервність банківських операції
Витрати на компенсації збитків зросли на 54,6 млн євро до 57,3 млн євро, насамперед через війну в Україні, що відповідає річній вартості ризику на рівні 188 базисних пунктів (1 квартал 2021 р.: 10 базисних пунктів). Без негативного внеску «ПроКредит Банк Україна» вартість ризику становила б 3 базисних пункти. На рівні групи частка знецінених кредитів знизилася до 2,6%. Зростання на 2,3% до рівня кінця 2021 року відбулося завдяки поетапному переміщенню в межах українського портфеля.
«ПроКредит Банк Україна» працює майже безперервно. Отже, компанія отримує користь від уже запровадженої цифровізації та централізації своїх процесів. Капітал та фінансове становище банку залишаються міцними.
Показник достатності базового капіталу 1-го рівня залишається на комфортному рівні у 13,7%, а коефіцієнт фінансового левериджу — на рівні 9,7%
Показник достатності базового капіталу 1-го рівня (CET1 на повній основі) станом на кінець першого кварталу 2022 року становив 13,7%, а коефіцієнт фінансового левериджу — 9,7%. Коефіцієнт CET1 знизився на 30 базисних пунктів в порівнянні з показником станом на кінець 2022 року (31 березня 2022 р.: 13,4%), відображаючи насамперед визнання прибутку за 4 квартал 2021 року та сторнування нарахованих дивідендів з 2021 року.
Менеджмент оновлює прогноз за 2022 фінансовий рік
Залишається висока невизначеність щодо ситуації в Україні та майбутнього розвитку війни. На тлі поточних подій менеджмент продовжує очікувати значного зниження рентабельності капіталу в порівнянні з попереднім роком. Завдяки значному підвищенню продуктивності в першій половині року співвідношення витрат та доходів має досягти рівня 60-63% (2021 р.: 64,4%). За кредитним портфелем очікується темп зростання у високому однозначному відсотковому діапазоні після коригування впливу валютних курсів. Очікується, що на кінець року капіталізація групи буде на стабільному рівні: близько 13,0% за коефіцієнтом CET1 та 9,0% за коефіцієнтом кредитного плеча.
Враховуючи постійне стабільне покращення показників більшості банків ПроКредит, керівництво позитивно розглядає сценарій розвитку групи в середньостроковій перспективі. Попри невизначеність навколо подальших подій в Україні, було підтверджено середньострокові цілі щодо співвідношення витрат та доходів нижче 60%, а також рентабельності власного капіталу близько 10%. Керівництво також очікує, що кредитний портфель продемонструє щорічне зростання в середньому та верхньому однозначному відсотковому діапазоні.
На сьогодні проміжний фінансовий звіт групи ПроКредит за 1 півріччя 2022 року доступний на сайті «ПроКредит Холдинг» у розділі «Відносини з інвесторами» за посиланням
Контактна особа:
Андреа Кауфманн (Andrea Kaufmann), Комунікації Групи, «ПроКредит Холдинг», тел.: +49 69 951 437 138,
електронна пошта: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com
Про «ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА»
Компанія «ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА», зі штаб-квартирою у Франкфурті-на-Майні, Німеччина, є головною компанією орієнтованої на розвиток групи компаній «ПроКредит», що складається з комерційних банків для підтримки малого і середнього бізнесу (МСБ). Окрім основної операційної діяльності, яку вона проводить у Південно-Східній і Східній Європі, група «ПроКредит» також активно діє у Південній Америці та Німеччині. Акції компанії котируються на Франкфуртській фондовій біржі в сегменті «першокласний стандарт» (Prime Standard). Ключовими акціонерами компанії «ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА» є стратегічні інвестори «Цайтінгер Інвест» (Zeitinger Invest) і «ПроКредит Стаф Інвест» (ProCredit Staff Invest), що являють собою інвестиційний інструментарій для співробітників групи «ПроКредит», «Датч ДОЕН Партісіпейтс БВ» (Dutch DOEN Participates BV), Німецький державний банк розвитку «КфВ» (KfW Development Bank) і Міжнародна фінансова корпорація (одна з інституцій Групи Світового банку). Відповідно до закону «Про банківську діяльність» у Німеччині, компанія «ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА» є старшою компанією групи, тому вона консолідовано контролюється Федеральним керівництвом фінансового нагляду Німеччини (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) та Федеральним банком Німеччини. Щоб одержати більше інформації, відвідайте наш вебсайт www.procredit-holding.com.
Прогнозні заяви
Цей прес-реліз містить заяви щодо майбутнього розвитку бізнесу й фінансових результатів, а також заяви щодо майбутніх заходів чи подій, які впливають на «ПроКредит Холдинг», що можуть являти собою заяви прогнозного характеру. Такі заяви базуються на управлінні поточними очікуваннями компанії «ПроКредит Холдинг» і на конкретних припущеннях, багато з яких знаходиться поза контролем компанії. Таким чином, вони піддаються впливу численних ризиків, невизначеностей і чинників. Якщо настає один або кілька з цих ризиків або невизначеностей, або якщо основні очікування чи припущення виявляться неправильними, тоді фактичні результати, результати діяльності й досягнення (негативні й позитивні) компанії «ПроКредит Холдинг» можуть суттєво відрізнятися від тих, які виражені або маються на увазі в прогнозних заявах. «ПроКредит Холдинг» не бере на себе жодних зобов’язань оновлювати ці прогнозні заяви чи виправляти їх у разі відхилень від очікуваного розвитку подій за винятком тих випадків, коли це вимагається законодавством.
За матеріалами:
ПроКредит Банк
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною

Підпишіться на нас