Переоформлення ліцензій: що зобов’язані зробити надавачі фінпослуг (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
0 800 307 555

Переоформлення ліцензій: що зобов’язані зробити надавачі фінпослуг (інфографіка)

Кредит&Депозит
127
Фінансова компанія, ломбард, які мають намір включити до ліцензії додаткові види фінансових послуг, мають право (до дня внесення НБУ запису до відповідного реєстру) подати пакет документів на розширення обсягу ліцензії в порядку, визначеному главою 52 розділу VII Положення No 199.
Про це розказав Михайло Федоренко, директор Департаменту ліцензування Національного банку України на конференції FinYear, яка пройшла 16 лютого в Києві.
Переоформлення ліцензій: що зобов’язані зробити надавачі фінпослуг (інфографіка)
Переоформлення ліцензій не передбачає вжиття дій з боку установи. НБУ повідомляє небанківську фінансову установу в письмовій формі про переоформлення ліцензії та надсилає витяг з ДРФУ.
Нацбанк автоматично не переоформлює тимчасово зупинені ліцензії, що були зупинені як захід впливу (ліцензія переоформлюється після виконання заходу впливу) та надавачів фінансових послуг, місцезнаходженням яких є тимчасово окуповані території (ліцензія переоформлюється у порядку, визначеному Законом про фінансові послуги).
Переоформлення ліцензій: що зобов’язані зробити надавачі фінпослуг (інфографіка)
Надавачі фінансових послуг зобов’язані:
  • 1. Привести свою діяльність у відповідність із вимогами Закону про фінансові послуги та Положення No 199 (розробити внутрішні документи, передбачені Положенням, у разі їх відсутності), забезпечити виконання вимог до облікових систем, вимог до аутсорсингу (у разі передачі функцій), запровадження системи внутрішнього контролю, тощо.
  • 2. Здійснити самостійну перевірку відповідності своїх керівників кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, визначеним Положенням № 199.
  • 3. Здійснити самостійну перевірку власників істотної участі вимогам щодо ділової репутації.
  • 4. Привести власний капітал у відповідність із вимогами Положення № 199 — розмір має бути не меншим, ніж мінімальний статутний капітал (зокрема, 3 млн гривень, якщо 1 фінансова послуга з надання фінансового лізингу, 10 млн гривень, якщо є послуга з надання гарантій).
Переоформлення ліцензій: що зобов’язані зробити надавачі фінпослуг (інфографіка)
Терміни
У строк до 1 липня 2024 року надавачі фінпослуг зобов’язані направити запевнення у довільній формі про приведення діяльності у відповідність до вимог Закону про фінансові послуги та Положення № 199.
Повідомлення про набуття/збільшення істотної участі у фінансовій компанії, ломбарді
Якщо особа прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами стала володіти або контролювати 10, 25 або 50 і більше відсотками статутного (складеного) капіталу чи правом голосу за акціями (частками) та/або незалежно від формального володіння справляти значний вплив або здійснювати контроль над управлінням або діяльністю фінансової компанії, ломбарду, надавач фінансових послуг зобов’язаний повідомити про набуття або збільшення істотної участі такої особи.
Надавач фінансових послуг подає до НБУ повідомлення про набуття / збільшення істотної участі у фінансовій компанії, ломбарді у довільній формі та підписане фінансовою компанією/ломбардом, таким власником/уповноваженим представником власника, а також уповноваженими представниками всіх юридичних осіб, через яких такий власник набув/збільшив істотну участь у фінансовій компанії, ломбарді.
Переоформлення ліцензій: що зобов’язані зробити надавачі фінпослуг (інфографіка)
Коли здійснюється оцінка фінансового стану:
1. Подання заявником пакета документів для отримання ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг.
2. Повідомлення про набуття або збільшення істотної участі в надавачі фінансових послуг.
3. Збільшення фінансовою компанією, ломбардом розміру статутного капіталу.
4. Розгляд питання про відповідність власників істотної участі у фінансовій компанії, ломбарді вимогам Положення No 199.
Особи, фінансовий/майновий стан яких оцінюється НБУ, а також критерії такої оцінки визначаються окремо для кожного випадку.
Основні порушення, виявлені за результатами оцінки фінансового або майнового стану осіб:
— подання пакету документів не по всім юридичним та фізичним особам фінансовий/майновий стан, яких оцінюється;
— подання пакету документів не на відповідну дату для такої оцінки;
— недотримання визначених критеріїв оцінки при підготовці аудиторського звіту;
— подання пакету документів до Національного банку України не уповноваженим суб'єктом подання (відповідно до вимог Положення No 199 таким уповноваженим суб'єктом є виключно надавач фінансових послуг);
— включення для підтвердження відповідності фінансового/майнового стану особи інформацію про корпоративні права небанківської фінансової установи;
— відсутність у звіті аудитора та Інформації про майновий/фінансовий стан особи інформації про усі документи (із зазначенням реквізитів), які були надані аудитору для підтвердження джерел походження коштів такої особи, а також інформації щодо звіту про оцінку майна (на підставі якого має визначатись ринкова вартість майна станом на відповідну дату);
— надання інформації про майно, зобов’язання, витрати та доходи особи за періоди, які не співставляються між собою.
За матеріалами:
Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною

Підпишіться на нас