При АУБ буде створено Третейський суд


Створити при Асоцiацiї українських банкiв Третейський суд, який би забезпечував швидке та справедливе розв"язання спорiв мiж банками та їх клiєнтами. Рiшення про це ухвалено 22 квiтня на засiданнi Ради АУБ. Банкiри також затвердили "Положення про постiйно дiючий Третейський суд при Асоцiацiї українських банкiв", "Регламент постiйно дiючого Третейського суду при Асоцiацiї українських банкiв", "Положення про витрати, пов'язанi з вирiшенням спору в постiйно дiючому Третейському судi при Асоцiацiї українських банкiв".

Головою Третейського суду при АУБ обрано заступника Голови АКБ "Мрiя" п.Жукова А.М. На засiданнi Ради АУБ затверджено список суддiв постiйно дiючого Третейського суду при Асоцiацiї українських банкiв та доручено провести реєстрацiю новоутвореної структури в Мiнюстi України.

Нагадаємо, з 16 червня 2004 року набрав чинностi Закон України "Про Третейськi суди". Вiн мiстить цiлу низку нових позитивних зрушень, порiвняно з ранiше дiючими нормативними документами.

Так, дотепер питання розгляду спорiв третейськими судами регулювалися "Положенням про третейський суд" для роз"яснення господарських суперечок мiж об"єднаннями, пiдприємствами, органiзацiями та установами, яке було затверджено постановою Державного арбiтражу при Радi Мiнiстрiв СРСР вiд 30 грудня 1975 року. Прийняте за радянських часiв державного регулювання економiки, воно не мало дiючих механiзмiв розв"язання спорiв.

На вiдмiну вiд Положення, новий закон врегулював правовий стан та повноваження постiйно дiючих третейських судiв, порядок їх створення, розгляду спорiв, виконання їх рiшень тощо.

Таким чином третейський суд може бути певною альтернативою державним судам, вiдмiнностями якого будуть:

• вiдсутнiсть залежностi вiд органiв державної влади;

• швидкiсть розгляду спорiв;

• професiоналiзм та неупередженiсть суддiв при розглядi справ.

На переконання банкiрiв, iснуюча до цього часу в Українi чотирирiвнева система розгляду господарських суперечок є занадто зарегулюваною i складною. Термiни розгляду справ не визначенi i часто перевищують розумнi межi. А для несумлiнного партнера iснує чимало можливостей ухилятися вiд цивiльної вiдповiдальностi або вiдтягувати таку вiдповiдальнiсть на невизначений термiн. За таких умов створення при Асоцiацiї третейського суду значно розв"яже банкам чимало проблем, допоможе їм захищати та вiдстоювати свої законнi права та iнтереси, - вважає Президент АУБ Олександр Сугоняко.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Дивись також
Все, що ми знаємо про:АУБ
Рейтинг популярності матеріалу «При АУБ буде створено Третейський суд» на Finance.ua - 2.0
В Контексті Finance.ua