ПОСТАНОВА КМ та НБУ „Деякі питання, пов`язані із справлянням податку на додану вартість"


Кабінет Міністрів України і Національний Банк України
ПОСТАНОВА
від 23 березня 2004 р. #359
Київ

Деякі питання, пов"язані із справлянням податку на додану вартість

Відповідно до пункту 3.2 статті 3 Закону України „Про порядок погашення зобов"язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", Закону України „Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" та Указу Президента України від 1 березня 2004 р. #259 "Про окремі поточні рахунки для справляння податку на додану вартість та обороту коштів податку" Кабінет Міністрів України і Національний банк України постановляють:

Затвердити Порядок справляння до державного бюджету податку на додану вартість та обороту коштів податку через окремі поточні та/або реєстраційні рахунки платників цього податку із спеціальним режимом їх використання (далі - Порядок), що додається.

Установити, що:

окремі поточні та реєстраційні рахунки платників податку на додану вартість (далі - окремі поточні та/або реєстраційні рахунки) відкриваються в установленому порядку в установах банків та в органах Державного казначейства і використовуються виключно для здійснення розрахунків з податку на додану вартість між суб"єктами господарювання, а також з державним і місцевими бюджетами, у тому числі пов"язаних з відшкодуванням податку на додану вартість;

розрахунки з податку на додану вартість здійснюються з 1 квітня 2004 р. виключно через окремі поточні та/або реєстраційні рахунки.

Державній митній службі забезпечити до 31 березня 2004 р. відкриття окремих поточних та/або реєстраційних рахунків для зарахування сум податку на додану вартість за операціями з імпорту товарів, які після митного оформлення цих товарів підлягають перерахуванню до державного бюджету.

Рекомендувати установам банків відкривати окремі поточні рахунки на безоплатній основі.

Державному казначейству затвердити до 1 квітня 2004 р. порядок відкриття в його органах окремих реєстраційних рахунків та обороту коштів через ці рахунки.

Державній податковій адміністрації:

внести зміни до форми податкової декларації, якими передбачити зазначення відомостей про оборот коштів на окремих поточних та/або реєстраційних рахунках;

узагальнювати за результатами перевірок інформацію про дотримання платниками податку на додану вартість положень Порядку.

Державній податковій адміністрації, Державному казначейству внести у місячний строк до власних нормативно-правових актів зміни, що випливають з цієї постанови, передбачивши в них, зокрема, що другий примірник податкової декларації, поданої платником податку, який здійснює операції з вивезення (пересилання) товарів власного виробництва за межі митної території України (експорт) за прямими договорами, має право відповідно до закону на відшкодування податку на додану вартість з державного бюджету, обсяг експортних операцій якого за минулий рік становить не менш як 250 млн. гривень, а балансова вартість основних фондів - не менш як 100 млн. гривень, повертається йому з відміткою органу державної податкової служби про прийняття декларації не пізніше ніж наступного робочого дня і є підставою для відшкодування податку на додану вартість.

Державній податковій адміністрації, Державному казначейству та Державній митній службі разом з Національним банком запровадити обмін інформацією про оборот коштів через окремі поточні та/або реєстраційні рахунки і щокварталу подавати Кабінетові Міністрів України узагальнену інформацію та у разі потреби пропозиції щодо вдосконалення Порядку.

Міністерству фінансів, Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції, Державній податковій адміністрації, Державній митній службі та Державному казначейству підготувати до 1 липня 2004 р. пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" з метою зниження ставки податку на додану вартість, а також до інших актів законодавства в частині удосконалення порядку справляння цього податку.

Визнати такими, що втратили чинність:

пункт 2 змін, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000 р. # 892, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2002р. #270 (Офіційний вісник України, 2002р., # 11, ст. 509);

розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 березня 2002 р. # 105 „Про заходи щодо забезпечення надходжень до державного бюджету податку на додану вартість від учасників оптового ринку електроенергії" (Офіційний вісник України, 2002 р. # 11, ст. 524);

розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 березня 2002 р. # 106 „Про заходи щодо забезпечення надходження до державного бюджету податку на додану вартість за спожитий природний газ" (Офіційний вісник України, 2002 р., # 11, ст. 525).

Прем’єр міністр України В. Янукович
Голова Національного банку України С. Тігіпко

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
і Національного банку України
від 23 березня 2004 р. #359

ПОРЯДОК

справляння до державного бюджету податку на додану вартість
та обороту коштів податку через окремі поточні та/або реєстраційні рахунки
платників цього податку із спеціальним режимом їх використання

Цей Порядок визначає процедуру справляння до державного бюджету податку на додану вартість та обороту коштів податку через окремі поточні та/або реєстраційні рахунки платників цього податку.

Окремі поточні рахунки для справляння податку на додану вартість (далі - окремі поточні рахунки) платників цього податку із спеціальним режимом їх використання відкриваються в установах банків, у яких відкриті їх поточні рахунки.

Платники податку на додану вартість (далі - платники податку), які відповідно до законодавства обслуговуються органами Державного казначейства, відкривають окремі реєстраційні рахунки з податку на додану вартість (далі - окремі реєстраційні рахунки) в органах Державного казначейства, якими вони обслуговуються.

Про відкриття окремих поточних та/або реєстраційних рахунків платники податку в установленому порядку повідомляють органи державної податкової служби за місцем своєї реєстрації та органи Держмитслужби.

Платіжне доручення на перерахування податку на додану вартість з окремого поточного та/або реєстраційного рахунка платника податку на окремий поточний та/або реєстраційний рахунок продавця товарів (робіт, послуг) подається разом з платіжним дорученням на перерахування коштів продавцю товарів (робіт, послуг).

Під час перерахування коштів продавцям товарів (робіт, послуг) за операціями, які не є об"єктом оподаткування, звільнені від обкладення податком або щодо яких застосовується нульова ставка податку на додану вартість, у платіжному дорученні на оплату таких товарів (робіт, послуг) зазначається конкретний пункт, стаття відповідного закону, яким встановлено окремий режим оподаткування.

У разі перерахування коштів продавцям товарів (робіт, послуг), не зареєстрованим як платники податку на додану вартість, у платіжних дорученнях в обов"язковому порядку зазначається „Без податку на додану вартість неплатнику цього податку".

На окремий поточний та/або реєстраційний рахунок зараховуються кошти:

з будь-яких інших рахунків платника податку;

з окремого поточного та/або реєстраційного рахунка покупця товарів (робіт, послуг) як сплата податку на Додану вартість, врахованого в ціні товарів (робіт, послуг);

з поточного рахунка покупця товарів (робіт, послуг), не зареєстрованого як платник податку на додану вартість;

з державного бюджету в порядку відшкодування податку на додану вартість;

кошти, внесені готівкою; інші надходження.

У разі продажу товарів (робіт, послуг) за готівку, через торговельні автомати з використанням жетонів, карток, кредитних або дебетових карток, дорожніх чи інших чеків або отримання плати готівкою через установи банків (оплата за спожиту електроенергію, природний газ, теплопостачання, водопостачання, послуги зв"язку та Інші послуги) платники податку в установленому порядку перераховують суму податку на додану вартість на власний окремий поточний та/або реєстраційний рахунок.

Кошти, зараховані на окремий поточний та/або реєстраційний рахунок, використовуються платником податку для:

перерахування сум податку на додану вартість на окремий поточний та/або реєстраційний рахунок іншого платника податку;

перерахування сум податку на додану вартість на окремий поточний та/або реєстраційний рахунок платника податку;

погашення зобов"язань із сплати податку на додану вартість перед державним бюджетом;

перерахування сум податку на додану вартість на окремі поточні та/або реєстраційні рахунки органів Держмитслужби для здійснення митного оформлення товарів;

погашення податкових зобов"язань перед державним і місцевими бюджетами, зобов"язань із сплати збору на обов"язкове державне пенсійне страхування та простроченої заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, у разі відсутності заборгованості перед державним бюджетом з податку на додану вартість, яка підтверджена відповідним органом державної податкової служби, у п"ятиденний строк після звернення платника податку.

Платники податку, на яких поширюється дія Закону України „Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків", а також постанов Кабінету Міністрів Украйни від 26 лютого 1999 р. # 271 „Про порядок акумуляції та використання коштів, які нараховуються сільськогосподарськими товаровиробниками - платниками податку на додану вартість щодо операцій з продажу товарів (робіт, послуг) власного виробництва, включаючи продукцію (крім підакцизних товарів), виготовлену на давальницьких умовах із власної сільськогосподарської сировини", від 12 травня 1999 р. # 805 „Про Порядок нарахування, виплат і використання коштів, спрямованих для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко та м"ясо в живій вазі", від 5 листопада 1999 р. # 2062 і від 21 січня 2004 р. # 55 „Про затвердження Порядку перерахування в 2004 році деяких субвенцій на надання пільг, субсидій та компенсацій за рахунок н! адходження до загального фонду державного бюджету рентної плати за транзитне транспортування природного газу і за природний газ, що видобувається в Україні", можуть використовувати кошти, зараховані на окремий поточний та/або реєстраційний рахунок, на цілі та у порядку, передбаченому зазначеними нормативно-правовими актами.

У разі недостатності (відсутності) коштів на окремому поточному та/або реєстраційному рахунку для здійснення розрахунків з державним бюджетом або з іншим платником податку, платник податку може поповнити ці рахунки з інших рахунків або готівкою.

Під час здійснення будь-яких розрахунків з кредиторами у негрошовій формі, включаючи товарообмінні (бартерні) операції, вексельну форму розрахунків, заліки, погашення взаємної заборгованості тощо, платник податку перераховує протягом звітного періоду належну суму податку з власного поточного та/або реєстраційного рахунка на окремий поточний та/або реєстраційний рахунок. У платіжному дорученні у графі „Призначення платежу" платник податку робить запис „Сума податку на додану вартість за розрахунки у негрошовій формі".

Суми податку на додану вартість, які належать до відшкодування платникам податку з бюджету до 1 червня 2004 р., за бажанням платника можуть бути зараховані на його поточні та/або реєстраційні рахунки.

Кошти, які надійдуть на поточні та/або реєстраційні рахунки платників податку після 1 квітня 2004 р. за продані товари (роботи, послуги) до зазначеної дати, в частині сум податку на додану вартість підлягають перерахуванню платниками податку на окремі поточні та/або реєстраційні рахунки відповідно до цього Порядку.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Також з цієї теми
Дивись також
Весь ринок:Казна та Політика
Все, що ми знаємо про:НБУ
Сервіс підбору кредитів
  • Надішліть заявку
  • Дізнайтесь про рішення банку
  • Підтвердіть заявку та отримайте гроші
грн
Замовити кредит онлайн
В Контексті Finance.ua