0 800 307 555
0 800 307 555

Дмитро Сушко: особливості оподаткування операцій з цінними паперами фізичних осіб в Україні


Дмитро Сушко: особливості оподаткування операцій з цінними паперами фізичних осіб в Україні

Для того щоб зрозуміти, яким буде оподаткування операцій з цінними паперами фізичних осіб, необхідно для початку визначити, що таке цінний папір.

*Цінний папір – це документ, який посвідчує грошове або інше майнове право, визначає взаємовідносини особи, яка видала цінний папір, та особи, що має права на цінний папір, та передбачає виконання зобов’язань за таким документом, а також можливість передачі прав на нього іншим особам.

Цінні папери фізичні особи можуть продавати, дарувати і передавати у спадок. Операції з обміну цінних паперів, зворотного їх викупу чи погашення емітентом для цілей оподаткування прирівнюються до продажу цінних паперів.

Навіть цінні папери, подаровані або успадковані, вважаються придбаними. Витратами або вартістю таких цінних паперів буде сума державного мита та податку на доходи фізичних осіб, сплачених за таке дарування або успадкування.

На підставі норм Податкового кодексу України такі операції з цінними паперами визнаються операціями з інвестиційними активами, а отриманий за ним фінансовий результат може бути інвестиційним прибутком або інвестиційним збитком.

Інвестиційний прибуток означає дохід у вигляді позитивної різниці між доходом, отриманим платником податку від проведення операції з цінними паперами та витратами на їх придбання. Від’ємне значення вважається інвестиційним збитком.

За підсумками календарного року інвестиційний прибуток має бути включений до загального річного оподатковуваного доходу фізичної особи.

Інвестиційний збиток переноситься у зменшення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами наступних років до його повного погашення.

Але слід знати, що загальний фінансовий результат визначається як сума всіх інвестиційних прибутків, отриманих фізичною особою протягом звітного року, зменшена на суму всіх інвестиційних збитків, понесених протягом такого року.

Для цього фізична особа повинна самостійно та окремо від інших доходів і витрат вести облік загального фінансового результату від операцій з інвестиційними активами (у тому числі цінними паперами).

Наказом Мінфіну №591 від 23 червня 2017 року затверджено Книгу обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу та порядок її ведення.

Записи в книзі здійснюються на підставі первинних документів не пізніше наступного дня після отримання відповідних сум доходів, сплати (перерахування) податку, а також здійснення витрат. У Книзі передбачено відображення інформації про всі операції з інвестиційними активами (незалежно від того, це купівля чи продаж, отримано прибуток чи збиток).

Крім цього, для підтвердження витрат, понесених на придбання цінних паперів, фізична особа повинна мати первинні документи.

Наприклад: договори купівлі-продажу (міни, дарування) цінних паперів, акти приймання-передачі цінних паперів, платіжні та розрахункові документи, що підтверджують оплату цінних паперів, для учасників фондової біржі, визнається звіт торговця цінними паперами (брокера), який формується на базі біржового звіту та договору на брокерське обслуговування.

Якщо при перевірці операцій з продажу цінних паперів у фізичної особи не виявиться первинних документів з придбання таких цінних паперів, то витрати за такими операціями не враховуються, і це призводить до оподаткування всієї суми одержаного доходу, а не інвестиційного прибутку.

Не варто забувати, що фіскальні органи можуть за потреби одержати інформацію з Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, про цінні папери і реальність проведених угод з ними. Якщо будуть виявлені ознаки фіктивності таких операцій, то витрати за такими цінними паперами спіткає та сама доля, як і за відсутності первинних документів.

Операції з придбання цінних паперів, якщо не було їх продажу у звітному році, не відображаються в річній декларації. Більш того, не варто розраховувати на витрати, пов’язані з купівлею цінних паперів без їх продажу у звітному році, вони не зменшують інвестиційний прибуток, отриманий в результаті продажу інших цінних паперів протягом звітного року.

При цьому в майбутньому враховуються документально підтверджені витрати, понесені у зв’язку з їх придбанням, а також задекларовані належним чином непогашені збитки від операцій з інвестиційними активами за попередні роки.

На практиці почастішали випадки, коли бажання фізичної особи «застовпити» такі витрати через свою декларацію в подальшому при камеральній податковій перевірці призводить до необхідності подавати уточнюючу декларацію і усувати такі операції.

Законодавець передбачив, що можливі податкові оптимізації за операціями з цінними паперами, для чого в Податковому кодексі України запровадив особливі правила для наступних ситуацій.

Ситуація 1. Фізична особа протягом 30 календарних днів до дня продажу пакета цінних паперів, а також протягом наступних 30 календарних днів після такого продажу купила пакет ідентичних цінних паперів.

В такому випадку інвестиційний збиток, що виник внаслідок такого продажу, не враховується під час визначення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами, а вартість придбаного пакета для цілей оподаткування визначається за ціною його придбання, але не нижчою, ніж ціна проданого пакета.

Ситуація 2. Фізична особа протягом звітного року продавала цінні папери за договором, який обумовлює її право на зворотний їх викуп наступного року.

В такому випадку інвестиційний збиток, який виникає внаслідок такого продажу, не враховується під час визначення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами.

_*Ситуація 3.* _ Фізична особа продала пакет цінних паперів пов’язаним особам. В такому випадку інвестиційний збиток, який виникає внаслідок такого продажу, не враховується під час визначення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами.

Ситуація 4. Фізична особа подарувала цінні папери або передала їх у спадок. Інвестиційний збиток, який виникає в результаті такого дарування або передачі у спадок не враховується під час визначення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами.

Винятком для таких обмежень використання інвестиційного збитку будуть операції:

 • викупу акцій емітентом, у тому числі на вимогу власника акцій;
 • придбання емісійних цінних паперів у процесі їх приватного розміщення;
 • придбання або продажу пакету акцій розміром понад 25 % статутного капіталу емітента;
 • придбання або продажу цінних паперів, які відповідно до вимог національного законодавства держави, на території якої відбувається обіг цінних паперів, не можуть перебувати в обігу на фондовій біржі.

Не включаються до розрахунку інвестиційного прибутку:

 • інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов’язаннями Нацбанку та державними цінними паперами, випущеними Мінфіном;
 • дохід, отриманий протягом звітного року від продажу інвестиційних активів у сумі, що не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, чинного для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн (для 2018 року – 2470 грн);
 • дохід від відчуження акцій (інших корпоративних прав), отриманих фізичною особою у власність в процесі приватизації в обмін на приватизаційні компенсаційні сертифікати.

Загальний інвестиційний прибуток за календарний рік, в тому числі і від операцій з цінними паперами, оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18% і військовим збором за ставкою 1,5%.

Фізична особа самостійно до 1 травня року, наступного за звітним роком, декларує операції від продажу цінних паперів і занаявності інвестиційного прибутку розраховує і сплачує зазначені вище податки в бюджет.

Якщо фізична особа здійснювала операції з цінними паперами з використанням професійного торговця цінними паперами, то такий торговець як податковий агент утримує податок і сплачує його до бюджету під час нарахування такого доходу, проте це не звільняє фізичну особу від подання річної податкової декларації з такого доходу.

Дмитро Сушко, керівний партнер аудиторської компанії PSP Audit, член Ради Аудиторської палати України, кандидат економічних наук, податковий консультант, аудитор, судовий експерт

 • i

  Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

 • !

  Колонка відображає виключно точку зору автора, та може не збігатися з думкою редакції. Публікація колонок здійснються згідно Правил, а Finance.ua виконує лише роль носія. Копіювати ці авторські матеріали можна лише за наявності посилання на автора та Finance.ua.

Дивись також
Весь ринок:Фондовий ринок
Архiви:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Опитування
В Контексті Finance.ua