0 800 307 555
0 800 307 555

Денис Шкіптан: обшук прийшов і до вас. Що робити, щоб не потрапити у ще більшу халепу


Денис Шкіптан: обшук прийшов і до вас. Що робити, щоб не потрапити у ще більшу халепу

Попри всі декларації про реформи, про покращення бізнес-клімату та зменшення тиску на бізнес, добропорядні підприємці все ще можуть стикнутися з необґрунтованими претензіями з боку силових органів. Як треба діяти у ситуації коли до вашого офісу прийшли з обшуком, і які права має бізнес – спробую коротко розповісти.

Насамперед, варто зазначити, що таке обшук. Відповідно до положень ч.ч. 1, 2 ст. 234 Кримінального процесуального кодексу України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

На жаль, в теперішніх умовах конкуренції між суб’єктами господарської діяльності, трапляються непоодинокі випадки проведення обшуку приміщень не задля відшукання, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення конкретного кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру судових розслідувань, а банально, для перешкоджання господарській діяльності або відшукання відомостей, які не стосуються конкретного кримінального провадження, відомості про яке вже внесено.

Ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи

У такому разі особі, до якої «завітали» правоохоронці з метою провадження такої слідчої дії, потрібно пам’ятати про свої права та права і повноваження осіб, які проводять вказану слідчу дію.

Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду, ухвалою слідчого судді.

Так, особа, у житлі чи іншому володінні якої проводиться обшук, має право користуватися правовою допомогою на будь-якій стадії проведення обшуку.

Однак, якщо підприємець не виявив бажання участі адвоката, варто знати тонкощі проведення процедури обшуку приміщення, свої та представників органу досудового розслідування – права та обов’язки, що допоможе запобігти порушенню прав юридичної особи та забезить захисту.

Під час візиту правоохоронних органів з метою проведення обшуку, у відповідності до вимог Кримінального процесуального кодексу особі, у приміщенні якої проводиться обшук, обов’язково має бути вручено одну копію ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку саме цього приміщення, де планується відшукання речей та документів.

На практиці дуже важко протистояти такому натиску, коли правоохоронці завітали з метою обшуку, а їм не вдається це зробити через відсутність необхідного на те документа та ваш опір у цій ситуації.

В такому випадку потрібно залучати свідків до такої «слідчої» дії задля проведення якої немає правових підстав, викликати патруль поліції, зафіксувавши такий виклик шляхом реєстрування отриманої інформації у журналі реєстрації заяв і повідомлень про злочини, що в подальшому, за наявності ознак складу службового злочину стане підставою для початку досудового розслідування кримінального провадження, вчиненого працівниками правоохоронних органів та слугуватиме доказом того, що вони дійсно провели чи намагалися провести такий обшук без правових підстав.

Часто трапляються випадки, коли працівник органу досудового розслідування не надає належним чином завірену копію ухвали слідчого судді, тобто, без підписів секретаря судового засідання та слідчого судді, без гербової печатки суду.

Перевірте, чи саме ваша адреса вказана в ухвалі слідчого судді як така, за якою надано дозвіл на проведення обшуку (кабінет, поверх, група приміщень).

У випадку, коли адреса відрізняється та це приміщення перебуває у користуванні іншої юридичної особи, повідомте про такий факт правоохоронців із надання підтверджуючих документів.

Також, зверніть особливу увагу, чи не являєтесь ви особою, щодо якої здійснюється особливий порядок кримінального провадження, перелік таких осіб визначено статтею 480 Кримінального процесуального кодексу України та має особливий порядок надання дозволу та проведення слідчий дій щодо таких осіб.

Трапляються ситуації, коли органом досудового розслідування надано неправдиві дані про статус особи, у приміщенні якої надано дозвіл на проведення обшуку, не затверджено особливого порядку звернення з таким клопотанням до слідчого судді, а при пред’явленні документів виявляється, що це особа щодї якою діє спеціальний порядок проведення слідчих дій і така ухвала про дозвіл є незаконною та протиправною.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку діє протягом одного місяця

Наприклад, якщо обшук проводиться у приміщенні, до якого має доступ особа зі статусом адвоката, то правоохоронці зобов’язані звернути увагу на позначення «адвокатська таємниця» і повідомити про проведення слідчої дії регіональну раду адвокатів. Адже докази, отримані під час обшуку за відсутності представника ради, суд у подальшому визнає неналежними.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку діє протягом одного місяця з дня її постановлення слідчим суддею, обшук на підставі такої ухвали проводять за обов’язкової участі особи, яка звернулася з клопотання про проведення обшуку до слідчого судді, за участі не менше як двох понятих, які не можуть бути потерпілими, родичами підозрюваного, обвинуваченого і потерпілого, працівниками правоохоронних органів, а також особи, заінтересовані в результатах кримінального провадження, а тому ви маєте вимагати для пред’явлення документи, що встановлюють особу, у представників органу досудового розслідування, понятих та інших осіб, що приймають участь у слідчій дії.

Якщо таких вимог не було дотримано представниками правоохоронних органів, ви маєте право не допустити їх до проведення обшуку приміщення, яке перебуває у вашому володінні.

Залучайте осіб, чиї права та інтереси можуть безпосередньо зачіпатися під час проведення такого обшуку (володільців житла, працівників підприємства, тощо).

Взагалі, намагайтесь залучити до участі слідчої дії якомога більше осіб, які зможуть зафіксувати процесуальні порушення та стати свідками слідчої дії, довівши обставини, які не узгоджуються між змістом протоколу про обшук та даними, що містяться на цифровому носії.

Пам’ятайте, що проведення обшуку в обов’язковому порядку фіксується за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.Запис, здійснений за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів під час проведення слідчим, прокурором обшуку, є невід’ємним додатком до протоколу. Дії та обставини проведення обшуку, не зафіксовані у записі, не можуть бути внесені до протоколу обшуку та використані як доказ у кримінальному провадженні.

Незастосування технічних засобів фіксування кримінального провадження у випадках, якщо воно є обов’язковим, тягне за собою недійсність відповідної процесуальної дії та отриманих внаслідок її вчинення результатів, за винятком випадків, якщо сторони не заперечують проти визнання такої дії та результатів її здійснення чинними.

При цьому відеозапис, забезпечений слідчим, прокурором, є невід’ємним додатком до протоколу обшуку.

Разом з тим, передбачено право сторони захисту самостійно здійснювати відеофіксацію проведення обшуку.

Дуже важливо, щоб така відеофіксація проводилася об’єктивно, тобто охоплювала усі місця відшукання речей та документів, відповідала інформації, яка занесена до протоколу обшуку, другий примірник якого вручається керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Вимагайте пояснень, якщо з обшуком прибули у період з 22.00 години до 06.00 години, який не допускається, за винятком невідкладних випадків, коли затримка в їх проведенні може призвести до втрати слідів кримінального правопорушення чи втечі підозрюваного, необхідність такого ступеню втручання як обшук, переконливі докази про те, чому неможливо здобути такі докази шляхом їх витребування або тимчасового доступу до речей та документів.

Відмовляйтеся від дачі будь-яких пояснень під час проведення обшуку

Якщо у переліку речей та документів, дозвіл на відшукання яких надано, є фінансова та звітна документація, зафіксуйте, за який період надано дозвіл на відшукання на відповідність вилученій документації.

Відмовляйтеся від дачі будь-яких пояснень під час проведення обшуку, якщо працівники правоохоронних органів мають намір допитати вас, то вимагайте вручення повістки про виклик на допит, який може відбутися не раніше як через 3 дні після отримання повістки.

Варто наголосити, що задля захисту своїх прав та інтересів особи, у приміщенні яких проводиться обшук, мають право подавати зауваження на протокол обшуку, складений слідчим. У такому випадку, така особа або її адвокат мають право зробити зауваження до такого протоколу обшуку.

Для більше ефективної дії таких зауважень, вони викладаються у письмовій формі, на окремому аркуші паперу як додаток до протоколу обшуку приміщення, у якому фіксуються всі порушення працівників органу досудового розслідування, за підписом усіх присутніх під час проведення обшуку – особи, у житлі якої проводиться обшук, адвоката, понятих та осіб, які безпосередньо проводять такий обшук.

У майбутньому такі зауваження будуть підтвердженням того, що така слідча дія відбулася з порушеннями процедури з боку правоохоронців, а отже, докази, здобуті таким шляхом, а саме з порушенням – визнані недопустимими.

І наостанок, усі речі, які були вилучені у ході проведення обшуку, але не входили до переліку речей та документів на відшукання яких було надано дозвіл в ухвалі слідчого судді, та не є предметами, які вилучені за законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном, право на повернення яких реалізується шляхом подання скарги на рішення та бездіяльність слідчого для розгляду слідчим суддею.

Денис Шкіптан, адвокат, арбітражний керуючий, старший партнер юридичної фірми Pravovest

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

  • !

    Колонка відображає виключно точку зору автора, та може не збігатися з думкою редакції. Публікація колонок здійснються згідно Правил, а Finance.ua виконує лише роль носія. Копіювати ці авторські матеріали можна лише за наявності посилання на автора та Finance.ua.

Також з цієї теми: Особисті фінанси
Дивись також
Весь ринок:Особисті фінанси
Архiви:2020 2019 2018 2017 2016 2015
Опитування
Топ новини
Обговорюють

Читають

В Контексті Finance.ua