Роман Кобець: Тимчасова адміністрація - вирок для вкладників?


Роман Кобець: Тимчасова адміністрація - вирок для вкладників?

Починаючи з 2014 року, в Україні розпочався так званий «банкопад». Він був спричинений багатьма чинниками, зокрема, політичними, економічними, соціальними, політикою Національного банку України щодо очищення банківської системи і не тільки.

Досить часто, особливо у п’ятницю, ми дізнавалися про «падіння» чергового банку і введення до нього тимчасової адміністрації. Одразу виникає питання, що означають подібні повідомлення та яким чином на них реагувати, особливо, коли маєте банківський вклад, рахунок в такому банку або ж навпаки, отримали у ньому кредит? Розглянемо детальніше.

Введення тимчасової адміністрації від “а” до “я”

Тимчасова адміністрація – це процедура, що застосовується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб щодо проблемного банку з метою приведення його діяльності у відповідність до вимог банківського законодавства, зокрема, відновлення його платоспроможності, ліквідності, стабілізації діяльності банку, усунення виявлених порушень, причин та умов, що призвели до погіршення фінансового стану.

За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, станом на початок 2018 року лише у двох банках запроваджено процедуру тимчасової адміністрації. В той же час, 92 банки перебувають на стадії ліквідації.

В даному випадку статистика дає відповідь щодо ефективності запровадження процедури тимчасової адміністрації у проблемний банк та реальної можливості відновлення платоспроможності.

Загалом введення тимчасової адміністрації є наслідком прийняття Національним банком України (НБУ) рішення про віднесення банку до категорії проблемного. Якщо банк в подальшому протягом 180 днів не приводить свою діяльність у відповідність до вимог законодавства, НБУ приймає рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

Варто звернути увагу, що інформація про віднесення банку до категорії проблемного є закритою та не розміщуються для загального доступу. Вкладники та боржники банку з офіційних джерел не можуть дізнатися, що їх банк віднесений до категорії проблемних та є загроза запровадженню тимчасової адміністрації.

Отже, якщо проблемний банк не приводить свою діяльність у відповідність до законодавства, Національний банк України приймає рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних та введення тимчасової адміністрації. Про таке рішення НБУ не пізніше наступного дня повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (Фонд) для вжиття ним заходів, передбачених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Фонд не пізніше наступного дня після офіційного отримання рішення НБУ розміщує на своїй офіційній сторінці інформацію про ведення в банк тимчасової адміністрації та призначає з числа працівників Фонду уповноважену особу, якій делегує всі або частини своїх повноважень тимчасового адміністратора.

Саме з цього моменту інформація щодо віднесення банку та категорії неплатоспроможних та запровадження тимчасової адміністрації стає загальновідомою.

Тимчасова адміністрація запроваджується терміном на один місяць, але у випадках, визначених законом, може бути продовжена.

Наслідки введення тимчасової адміністрації?

1. Призупиняються повноваження органів управління банку та передаються уповноваженій особі Фонду. Правочини, вчинені органами управління та керівниками банку після початку процедури виведення Фондом банку з ринку, є нікчемними.

2. Не здійснюється будь-які дії щодо:

 • задоволення вимог вкладників та інших кредиторів банку;
 • примусове стягнення майна банку, накладення арештів, тощо;
 • нарахування неустойки (штрафу, пені) інших штрафних санкцій;
 • зарахування зустрічних однорідних вимог, поєднання боржника і кредитора в одній особі;
 • нарахування відсотків перед вкладниками та кредиторами.

Тобто, під час дії тимчасової адміністрації банк входить у спеціальний режим, в якому запроваджуються заходи щодо мінімізації виплат щодо власних зобов’язань.

Тому, якщо ви не звернулись до банку з вимогою щодо виплати коштів до моменту введення тимчасової адміністрації, отримати власні кошти буде досить складно.

Якщо по закінченні терміну дії тимчасової адміністрації платоспроможність банку не відновиться, Національний банк України за пропозицією Фонду приймає рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

З моменту відкликання ліцензії банк припиняє здійснювати банківську діяльність та зосереджує свою діяльність на розрахунках з кредиторами.

Дії клієнта проблемного банку залежать від декількох чинників, зокрема, безпосередніх правовідносин (кредитних, депозитних, банківського рахунку) та суб’єктного складу.

Виплата гарантованих сум за вкладами фізичних осіб та фізичних-осіб підприємців

Фондом гарантування вкладів фізичних осіб відшкодовується фізичним особам та фізичним-особам підприємцям гарантована державою сума коштів в розмірі 200 тис. грн.

Процедура виплати гарантованих державою коштів починається Фондом не пізніше 20 днів з дня початку введення тимчасової адміністрації.

При цьому варто зазначити, що гарантовані державою кошти виплачуються під час тимчасової адміністрації виключно щодо договорів вкладу, термін дії яких закінчився станом на день визнання його неплатоспроможним.

Якщо термін дії договору банківського вкладу не закінчився, а також за договорами банківського рахунку, гарантована виплата здійснюється лише після відкликання банківської ліцензії та запровадження ліквідації в банку.

Фонд оприлюднює на власній офіційній сторінці в мережі Інтернет та в газеті «Урядовий кур’єр» або «Голос України» оголошення про початок виплати гарантованих державою коштів та баків-агентів, до яких можна звертатись задля отримання виплати.

За загальним правилом не потрібно подавати заяву для отримання гарантованої державою суми коштів, вкладнику необхідно звернутись до банку-агенту, маючи при собі паспорт та ідентифікаційний код.

Однак, якщо вкладник не знайшов себе у відповідному реєстрі або ж для отримання вкладу як предмету спадщини, необхідно звернутись з письмовою заявою та підтверджуючими документами щодо вкладу до Фонду. У разі відмови включити вкладника до реєстру, дії Фонду варто оскаржувати в суді.

Гарантовані державою виплати здійснюються до моменту подання документів щодо внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб запису про ліквідацію банку як юридичної особи.

Відшкодування вкладів, які не гарантуються державою (в тому числі вимоги юридичних осіб)

До такої категорії відшкодувань належать суми вкладів фізичних осіб, що перевищують 200 тис. грн., а також вклади юридичних осіб.

Відшкодування здійснюється лише після опублікування відомостей про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку.

Так, протягом 30 днів з дня оголошення про ліквідацію банку кредитори мають право заявити Фонду про свої вимоги шляхом подачі відповідних заяв. Нагадую, що вимоги фізичних осіб-вкладників у межах гарантованої Фондом суми відшкодування за вкладами не заявляються.

Вимоги, які не заявлені у вищевказаний термін, вважаються погашеними. Механізму продовження чи поновлення такого терміну не передбачено. У разі неподання заяви особа втрачає право на задоволення вимог.

Протягом 90 днів з дня оголошення про ліквідацію Фонд формує реєстр погоджених до виплати вимог кредиторів. Фонд надсилає кожному кредитору повідомлення про розгляд його вимог. Якщо вимоги кредитора не включені до реєстру, то дії/бездіяльність Фонду варто оскаржувати в судовому порядку.

Задоволення вимог кредиторів здійснюється в порядку черговості з коштів, отриманих в результаті ліквідації та продажу майна банку.

При цьому вимоги фізичних осіб, які перевищують гарантовані 200 тис. грн, включаються до четвертої черги.

Вимоги юридичних осіб вносяться до реєстру кредиторів у сьому чергу. На жаль, як свідчить практика, майна банку для задоволення вимог, що включені до сьомої черги, зазвичай не вистачає.

Платити чи не платити проблемному банку за кредитними зобов’язаннями?

Незважаючи на введення тимчасової адміністрації, кредитні зобов’язання перед банком, нарахування відсотків, штрафних санкцій не припиняються. Тобто, кредитний договір продовжує діяти, так само як і зобов’язання із повернення такого кредиту.

Варто звернути увагу, що Фонд цікавлять живі гроші, за допомогою яких він зможе розрахуватись із вкладниками.

Кредитний портфель Фонд продає на прилюдних торгах. В такому випадку на торги виставляється право вимоги за кредитними договорами банку. За результатами торгів укладається договори уступки права вимоги. При цьому згода боржника на відступлення права вимоги не вимагається.

Продаж кредитного портфелю здійснюється або іншому банку, або фінансовій компаній.

Тобто, в результаті такого продажу кредитор за договором кредиту змінюється і погашати кредит доведеться вже новому кредитору.

Чи можливо продати свою вимогу до банку?

Продаж права вимоги до неплатоспроможного банку існуючому боржнику банку задля «поєднання» вимог і погашення заборгованості наразі також малоймовірний.

Як свідчить вже напрацьована судова практика, зарахування зустрічних однорідних вимог, поєднання боржника і кредитора в одній особі, виконання платіжного доручення про перерахування коштів після запровадження тимчасової адміністрації неможливе. А тому економічний інтерес у купівлі прав вимоги до неплатоспроможного банку також відсутній.

Внесення змін до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та судова практика із застосуванням вказаного закону підтверджують, що дієвих гарантованих механізмів повернення коштів з банку в обхід черговості задоволення вимог після запровадження тимчасової адміністрації наразі не існує.

Чинне законодавство спрямоване на те, щоб всі задоволення вимог кредиторів відбулося виключно в порядку черговості.

На сьогодні можемо порадити страхувати вклади, які не гарантуються державою, що може убезпечити вкладника від втрати коштів та дозволить отримати відшкодування від страхової компанії.

Роман Кобець, юрист, адвокат, Правова Група «Побережнюк і партнери»

 • i

  Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

 • !

  Колонка відображає виключно точку зору автора, та може не збігатися з думкою редакції. Публікація колонок здійснються згідно Правил, а Finance.ua виконує лише роль носія. Копіювати ці авторські матеріали можна лише за наявності посилання на автора та Finance.ua.

Дивись також
Весь ринок:Кредит&Депозит
Архiви:2020 2019 2018 2017 2016 2015
Сервіс підбору кредитів
 • Надішліть заявку
 • Дізнайтесь про рішення банку
 • Підтвердіть заявку та отримайте гроші
грн
Замовити кредит онлайн
Топ новини
Обговорюють

Читають

В Контексті Finance.ua