"ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БИЗНЕС - ЭТО ДЕЛО ДЛЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ОПТИМИСТОВ"


П’ятнадцятирічний досвід компанії дозволяє стверджувати, що «КІНТО» дійсно вдалося створити в Україні вдалий прецедент високоінтелектуального добропорядного бізнесу, який ґрунтується на засадах професійності та високої відповідальності.

Свідком і безпосереднім учасником багатьох історичних подій, які відбувалися в Україні протягом останніх 15 років, була компанія «КІНТО» – один із найдосвідченіших учасників ринку цінних паперів та практично єдина компанія, що утримує свої позиції з тих, які розпочинали свою діяльність у 1992 р. І якщо в історичному процесі 15 років – лише миттєвість, в житті та діяльності окремої фінансової компанії – це віха, етап, який дозволяє оцінити досягнуте, осмислити минуле, зазирнути у майбутнє.

«Інвестиційний бізнес – це завжди погляд за обрій, це спроба спрогнозувати майбутнє» - так вважає Президент компанії «КІНТО» Сергій Оксанич.

Кожний бізнес повинен мати свою філософію. Для компанії «КІНТО» вона полягає в тому, що будь-який новий проект передбачатиме запровадження та нововведення, які б могли зацікавити потенційних інвесторів, тому в основі кожної ідеї – наукові факти, ґрунтовні дослідження та величезний досвід фахівців компанії. В усьому бути лідером, формувати своїм власним прикладом високий рівень інвестиційної культури, довіру до компаній з управління активами (КУА) та інститутів спільного інвестування (ІСІ) – почесна місія та копітка щоденна праця.

З самого першого кроку Компанія намагалася пропонувати ринку те, чого ще не було. Так, вперше в Україні розпочала здійснювати приватне і публічне розміщення цінних паперів на фондовому ринку. Приймала активну участь у проектах з приватизації українських підприємств (в т.ч. створення НАСК «Оранта» та багато ін.). Одною з перших українських компаній в галузі торгівлі цінними паперами пройшла аудиторську перевірку компанії Coopers&Lybrand.

Компанія «КІНТО» перша заснувала:

 • закритий недиверсифікований інвестиційний фонд «Синергія» (2003 р.) - перший публічний інститут спільного інвестування, акції якого вперше в історії українського фондового ринку було внесено до лістингу ПФТС та котирувань на організованому ринку;
 • відкритий пайовий диверсифікований інвестиційний фонд «Класичний» (2004 р.) – перший фонд зі збалансованим інвестиційним портфелем, доступний для різних верств населення;
 • інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Народний» (2006 р.) – перший «регіональний» фонд, цінні папери якого можна придбати і в інших містах України;
 • відкритий пенсійний фонд «Соціальний стандарт» (2004 р.) – перший недержавний пенсійний фонд, заснований саме в діючій КУА, яка має успішний досвід управління інвестфондами та переносить його на НПФ;
 • відкритий інвестиційний фонд «КІНТО-Бюджет» - єдиний на той час (1996 р.) фонд в Україні, що працював з грошовими коштами населення та брав на себе зобов’язання щодо щоденного викупу інвестиційних сертифікатів за поточною вартістю чистих активів у розрахунку на один цінний папір.

! Компанія першою в практиці спільного інвестування в Україні успішно закрила публічний інвестиційний фонд «Синергія» з 99,8%-ою середньорічною доходністю та повністю розрахувалася з усіма акціонерами.

Компанія «КІНТО» є ініціатором створення та співзасновником Асоціації торговців цінними паперами, Української асоціації інвестиційного бізнесу, першої фондової торговельної системи. КІНТО здійснює консультування державних органів (ДКЦПФР, Держфінпослуг, ФДМУ), фахівці компанії в складі робочих груп Кабміну та ВР України залучаються до розробки законодавчих актів з питань розвитку фондового ринку, інвестиційної діяльності, пенсійного забезпечення та оподаткування.

За результатами багатьох рейтингів (в т.ч. тижневика «Бізнес», «ІнвестГазети», загальнодержавної програми «Людина року», Всеукраїнської рейтингової програми «Гвардія керівників», галузевого рейтингу «Інвестиційні компанії» та ін.) компанія «КІНТО» незмінно посідає чільні місця серед професійних учасників фондового ринку України (номінації «Лідер ринку цінних паперів України», «ТОП-100. Найкращі компанії фінансового сектору», «Найпрофесійніший оператор фондового ринку» та ін.).

Президент «КІНТО» Сергій Оксанич неодноразово отримував визнання як провідний фахівець ринку цінних паперів в номінаціях: «Фінансист року», «Особистість фондового ринку», «Кращі ТОП-менеджери України» та ін.

На сьогодні «КІНТО» репрезентує сферу діяльності – управління активами інвестиційних та пенсійних фондів.

Як свідчить статистика, такий напрямок бізнесу на міжнародному рівні зосереджує більше половини (близько 60%) світових обсягів фінансового капіталу.

«КІНТО» – це потужна інвестиційно-фінансова група, що об’єднує декілька десятків компаній. Ядром групи є компанія з управління активами ВАТ «КІНТО». Під управлінням компанії перебуває 9 інвестиційних та 5 відкритих пенсійних фондів, чисті активи яких становлять понад 450 млн, гривень:


  1. Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Класичний».
  2. Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія-2».
  3. Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія-3».
  4. Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія-4».
  5. Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія Бонд».
  6. Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія Ріал Істейт».
  Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «КІНТО Капітал».
  7. Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Достаток».
  8. Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Народний».
  9. Відкритий пенсійний фонд «Соціальний стандарт».
  10. Відкритий пенсійний фонд «Черкаси».
  11. Відкритий пенсійний фонд «Івано-Франківськ».
  12. Відкритий пенсійний фонд «Династія» (Львів).
  13. Відкритий пенсійний фонд «Солідарність» (Дніпропетровськ).

Середньостатистичним учасником інвестиційних фондів, що перебувають під управлінням ВАТ «КІНТО», є фізична особа, яка характеризується наступними ознаками:

 • представник чоловічої статі,
 • міський мешканець,
 • у віці близько 40 років,
 • одружений,
 • з вищою освітою,
 • із середнього класу (має стабільні доходи від участі в державному секторі або в підприємницькій діяльності),
 • схильний до заощадження і вміє рахувати гроші,
 • цікавиться питаннями диверсифікації своїх накопичень та певною мірою орієнтується в питаннях портфельного інвестування,
 • із середніми інвестиційними горизонтами (від 1 до 3-х років),
 • якого цікавлять пасивні доходи, вищі за банківські депозити, з помірними інвестиційними ризиками,
 • який надає перевагу спільному інвестуванню на відміну від індивідуального інвестування.

Одним з найуспішніших проектів Компанії на сьогодні постає лінійка закритих недиверсифікованих корпоративних інвестиційних фондів із сімейства «Синергія», інвестиційна стратегія яких ґрунтується на інвестуванні у цінні папери як найбільших підприємств, так і компаній другого ешелону, але таких, що за оцінками аналітиків «КІНТО» мають потенціал зростання курсової вартості вищий за середньоринковий. Професійно розроблена інвестиційна стратегія фондів найкращим чином відповідає сучасним вимогам ринку та очікуванням інвесторів. Послідовно компанія започатковувала фонди «Синергія» (2003 р.), «Синергія-2» (2005 р.), «Синергія-3» (2006 р.), які наочно продемонстрували переваги ІСІ перед іншими формами індивідуального інвестування:

Фонди (строк дії 3 роки) Номінальна вартість 1 акції 10 000 грн. Середньорічна доходність фонду Доходність з початку діяльност_ Додаткова інформація
"Синергія" - строк дії до 20.03.2006 р. +99,8% +699,38% +619,2% (1159 днів) доход акціонера Сума виплати акціонеру - 71 922,46 грн./акція
"Синергія-2" - строк дії до 28.02.08 р. +83,5% +236,15% станом на 30.05.07
"Синергія-3" - строк дії до 30.04.09 р. +120,7% +124,11% станом на 30.05.07

Такі результати діяльності фондів обумовлені сприятливою кон’юнктурою фондового ринку, вдалим наповненням портфелю ІФ «Синергія» акціями найбільш ліквідних українських компаній металургійної, енергетичної, хімічної та машинобудівної галузей економіки країни та активною інвестиційною стратегією.

30 травня 2007 року розпочалось розміщення акцій «Синергії-4» - нового фонду під управлінням компанії «КІНТО». Як і його попередники, Фонд «Синергія-4» має на меті досягнути максимальних результатів за рахунок інвестицій у акції компаній провідних галузей економіки України – енергетики, машинобудування, металургії, нафти та газу, хімії, харчової та будівельної галузей, фінансового та споживчого секторів. Схожа стратегія була успішно реалізована першим в Україні публічним фондом «Синергія», середньорічна доходність якого за 3 роки діяльності (2003-2006 рр.) склала 99,8%, і на сьогодні втілюється у життя фондами, які також демонструють високу доходність.

Розмір зареєстрованої емісії акцій Фонду «Синергія-4» – 250 млн грн. Номінальна вартість однієї акції – 10 тис. грн. Акціонерами фонду можуть стати як юридичні, так і фізичні особи.

Стратегічним напрямком своєї діяльності компанія «КІНТО» вважає розвиток недержавного пенсійного забезпечення населення України. Під управлінням КУА «КІНТО» на сьогодні перебуває п’ять НПФ, і що дуже важливо, 4 з них працюють на регіональному рівні. Перший НПФ «Соціальний стандарт» функціонує вже два роки і показує найкращі результати щодо доходності серед усіх недержавних пенсійних фондів України – 26,5% середньорічних. «Соціальний стандарт» - відкритий пенсійний фонд, і зацікавленість українців до нього помітно зростає. На думку Президента компанії Сергія Оксанича «Недержавні пенсійні фонди сьогодні нагадують маленький струмок, який з часом перетвориться на повноводну ріку. НПФ в майбутньому повністю трансформують український фондовий ринок і всю економіку України, - із зовнішніх на внутрішні інвестиційні ресурси. Якщо, звичайно, в країні нормально розвиватиметься система недержавного пенсійного забезпечення».

П’ять причин, чому треба брати участь у недержавному пенсійному забезпеченні:

1. Використання податкових пільг Відповідно до чинного податкового законодавства

вкладник Фонду – юридична особа отримує наступні пільги:

 • відносить пенсійні внески, сплачені на користь своїх працівників, на валові витрати підприємства (економія на податку з прибутку 25 % від суми сплачених внесків);
 • не включає пенсійні внески, сплачені на користь своїх працівників, до бази нарахування обов’язкових соціальних платежів на фонд оплати праці (економія на обов’язкових внесках (зборах) понад 37 % у залежності від виду економічної діяльності);

вкладник Фонду – фізична особа отримує наступні пільги: пенсійні внески, зроблені на власну користь, не оподатковуються податком з доходів фізичних осіб у межах суми місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4;

 • пенсійні внески, зроблені на користь членів сім’ї першого ступеня споріднення, не оподатковуються податком з доходів фізичних осіб у межах 50% суми місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4.

2. Реалізація соціальних програм
Вкладник Фонду – юридична особа завдяки участі у недержавному пенсійному забезпеченні своїх працівників має змогу:

 • покращити рівень соціального забезпечення своїх працівників;
 • здійснити частковий перерозподіл коштів, що спрямовуються на збільшення оплати праці, на пенсійне забезпечення працівників;
 • перенести частину соціальних зобов’язань і пільг працівникам, що передбачені колективним договором, на витрати з пенсійного забезпечення.
 • відповідно до соціальної стратегії, обраної підприємством-роботодавцем, застосовувати максимально гнучкі підходи до соціального забезпечення різних категорій працівників з метою диференціації рівня пенсійних виплат з НПФ

3. Реінвестування пенсійних накопичень Вкладник Фонду – юридична особа має змогу рефінансувати частину зроблених пенсійних внесків шляхом залучення пенсійних накопичень у цінні папери, випущені таким вкладником-емітентом (акції, облігації).

4. Провадження кадрової політики Завдяки застосуванню різних пенсійних схем вкладник – юридична особа має змогу використовувати диференційовані підходи до рівня (суми) пенсійних відрахувань на користь своїх працівників з урахуванням їх віку, стажу роботи на підприємстві, інших показників, що характеризують цінність працівника для виробництва.

Відкритий пенсійний фонд «Соціальний стандарт» використовує 9 пенсійних схем: 6 пенсійних схем – для вкладників – юридичних осіб та 3 пенсійні схеми – для вкладників – фізичних осіб.

5. Захист пенсійних накопичень
Відповідно до законодавства усі пенсійні накопичення є власністю учасників пенсійного фонду з моменту зарахування (персоніфікації) коштів на індивідуальних пенсійних рахунках. НПФ не може бути оголошено банкрутом. НПФ не відповідає за зобов’язаннями своїх засновників та осіб, що здійснюють його обслуговування. На пенсійні накопичення не може бути звернено стягнення за зобов’язаннями вкладників фонду. Банк-зберігач та Держфінпослуг здійснюють постійний контроль за правильністю використання та розміщення пенсійних коштів.

Усі переваги недержавного пенсійного забезпечення стануть додатковими перевагами у Вашому житті та бізнесі

Якщо сьогодні працівник віком 40 років, із середньостатистичною зарплатою 1100 грн./міс. розпочне щомісячно вносити в НПФ 15% своєї заробітної плати, то набувши через 20 років пенсійного віку, він накопичить 502 тис. грн., та отримає додаткову пенсію в розмірі 7 000 грн. щомісячно.

Якщо людина, якій сьогодні 35 років, хоче отримувати гідну пенсію, її щомісячний вклад до НПФ робиться на рівні максимальної податкової пільги (на сьогодні це 740 грн/міс.), то її додаткові пенсійні накопичення через 20 років складатимуть 1 млн. 728 тис. грн. , а середня річна пенсія – 25 тис. грн. щомісячно.

Нами свідомо взято рівень «15%» та «максимальна податкова пільга», оскільки пенсійні внески в таких сумах в повному обсязі відносяться на валові витрати підприємства і, так би мовити, мало чого коштують роботодавцю чи працівникові.

Детальнішу інформацію про діяльність КУА «КІНТО» можна отримати на сайті

www.kinto.com

або за тлф.: (044) 246-7350, 246-7434, 390-5760, e-mail: kinto@kinto.com Адреса: 01034, Київ, вул. Лисенка, 2 (біля ст. метро «Золоті Ворота»)

 • i

  Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Все, что мы знаем про:КИНТО
Сервис подбора кредитов
 • Отправьте заявку
 • Узнайте решение банка
 • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua