НБУ щодо розкриття банківської таємниці за рішенням суду


У зв’язку із зверненнями правоохоронних органів та банків щодо порядку та обсягів розкриття банками інформації, що становить банківську таємницю, за рішенням суду та використовуючи закріплені у пункті 1 статті 66 Закону України „Про банки і банківську діяльність” повноваження щодо адміністративного регулювання діяльності банків, Національний банк України вважає за необхідне висловити наступні рекомендації стосовно діяльності банків.

Згідно положень статті 1076 Цивільного кодексу України та статті 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність” будь-яка інформація, що стосується клієнта, якою банк володіє на законних підставах, є банківською таємницею (за винятком, якщо така інформація складає державну таємницю).

У відповідності до пункту 1 статті 1076 Цивільного кодексу України, відомості, що складають банківську таємницю, можуть бути надані банком органам державної влади та їх посадовим особам виключно у випадках та в порядку, встановлених законом про банки і банківську діяльність.

Стаття 62 (Порядок розкриття банківської таємниці) Закону України „Про банки і банківську діяльність” передбачає декілька випадків розкриття банками інформації, що становить банківську таємницю, у повному обсязі, а саме:
на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації (клієнта банку);
на письмову вимогу суду або за рішенням суду;
службовцям Національного банку України або уповноваженим ними особам, які в межах повноважень, наданих Законом України „Про Національний банк України”, здійснюють функції банківського нагляду або валютного контролю.

Письмова вимога суду щодо надання інформації, яка містить банківську таємницю, має відповідати нормам частини 2 статті 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність”.

Рішення суду, що набрали законної сили, відповідно до норм статті 124 Конституції України та статті 11 Закону України „Про судоустрій України”, є обов’язковими для виконання на всій території України.

Умисне невиконання рішення (постанови, ухвали) суду тягне за собою кримінальну відповідальність, встановлену статтею 382 Кримінального кодексу України.

Законодавством не передбачено здійснення виконавчого провадження щодо судових рішень про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Водночас нормами нової редакції Цивільного процесуального кодексу України (набирає чинності одночасно з набранням чинності Адміністративним процесуальним кодексом України) передбачено, що рішення суду щодо розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, підлягає негайному виконанню. Оскарження такого рішення не зупиняє його виконання.

На підставі викладеного у разі надходження до банку (отримання банком) рішення (ухвали, постанови) суду щодо розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, щодо зазначеного у рішенні клієнта (клієнтів), рекомендуємо вжити заходів щодо негайного виконання такого рішення суду.

Якщо у рішенні суду не визначено порядку та/або форми надання такої інформації, рекомендуємо узгоджувати ці питання з особою, якій згідно рішення суду має бути розкрита інформація, що містить банківську таємницю.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Дивись також
Все, що ми знаємо про:НБУ
Рейтинг популярності матеріалу «НБУ щодо розкриття банківської таємниці за рішенням суду» на Finance.ua - 2.0
В Контексті Finance.ua