АТ “Кредит Банк (Україна): підсумки діяльності та стратегічні наміри


АТ “Кредит Банк (Україна)” є одним із найстаріших комерційних банків України, що був зареєстрований ще Державним банком колишнього СРСР 14 травня 1990 р. під назвою “Західно-Український Комерційний Банк”. Зміна назви на АТ “Кредит Банк (Україна)”, що відбулася у 2002 році, пов’язана із необхідністю ідентифікації Банку як фінансової установи із стратегічним капіталом одного із найбільших в Польщі банків Kredyt Bank S.A. Через свого польського інвестора Банк увійшов до складу відомої у Європі міжнародної банківсько-страхової групи KBC із штаб-квартирою у м. Брюссель (Королівство Бельгія).

Входження польського фінансового капіталу до АТ “Кредит Банк (Україна)” є найзначнішим проектом у сфері польсько-українського економічного співробітництва за увесь час незалежності України. На даний час польський Kredyt Bank S.A. є власником 66,7% акцій АТ “Кредит Банк (Україна)”, ще 28,3% акцій належить Європейському банку реконструкції та розвитку - одному із найбільших інвесторів в економіку країн Східної та Центральної Європи, що також є найбільшою інвестицією даної міжнародної організації у фінансовий сектор України. Загальні інвестиції іноземних інвесторів у АТ “Кредит Банк (Україна)” протягом 1999-2002 рр. склали 29 675,9 тис.євро. Статутний фонд Банку зріс за 2002 рік на 91,2% і складає на сьогодні 143 549,5 тис.грн., що дозволяє за величиною статутного фонду займати 5-те місце серед 182 банків, внесених до Державного реєстру банків України.

Довіру іноземних інвесторів до АТ “Кредит Банк (Україна)” засвідчує той факт, що інвестори вклали свій капітал в український банк лише через декілька місяців після приголомшливої світової фінансової кризи 1998 року всупереч глобальній тенденції виведення іноземними інвесторами своїх інвестицій з економік країн, що розвиваються. В Україні наслідком фінансової кризи стала стагнація ринку корпоративних цінних паперів, реструктуризація державних боргових зобов’язань, вивід частини іноземних інвестицій з фінансового ринку, у т.ч. з банківської системи.

На даний час, АТ “Кредит Банк (Україна)” є найбільшим комерційним банком – юридичною особою не лише на території Львівської області, але й усієї Західної України. Значення Банку для західного регіону України об’єктивно ілюструється часткою АТ “Кредит Банк (Україна)” у загальних показниках банківських установ окремих областей. Показник питомої ваги Банку у загальній сумі кредитів суб’єктам господарювання станом на грудень 2002 року складав: у Тернопільській області – 27%, у Хмельницькій області – 16%, у Волинській області –14%, у Львівській області – 13%. На Львівщині, де працюють установи понад 30 комерційних банків (переважно філії київських та східноукраїнських банків) частка АТ “Кредит Банк (Україна)” складає: за коштами на рахунках юридичних осіб – 21%, за вкладами населення – 20%.

Вагоме місце займає АТ “Кредит Банк (Україна)” і на загальноукраїнському фінансовому ринку. За рейтингом Асоціації українських банків АТ “Кредит Банк (Україна)” за підсумками 2002 року займає 8-ме місце за вкладами населення, 14-ті місця за показниками величини чистих активів, балансового капіталу та кредитно-інвестиційного портфелю. Частка Банку на національному банківському ринку відповідно до згаданого рейтингу складає за більшістю показників близько 1,5%-1,8%, а за вкладами населення наближається до 3 %. У 2002 році відповідно до рейтингу найкращих топ-менеджерів України, складеним “Українською інвестиційною газетою”, Голова Правління АТ “Кредит Банк (Україна)” п. Кубів С.І. зайняв 16-те місце у рейтингу найкращих банкірів України.

Відмінною рисою АТ “Кредит Банк (Україна)” є розгалужена філійна мережа, якою може похвалитися небагато українських банків. На сьогодні філійна мережа Банку складає 18 філій та 30 безбалансових відділень і покриває більшість регіонів України, включаючи Автономну Республіку Крим. Банк цілеспрямовано реалізує програму по подальшому розвитку власної мережі – так, у 2002 році були відкриті Рівненська та Друга Львівська філії, відділення у мм. Львові, Харкові, Хмельницькому, Миколаєві, Ужгороді, Жидачеві (Львівська обл.). У 2003 році Банк планує відкрити не менше 10 нових відділень, а також декілька філій, при чому основна увага буде приділена розвитку Банку в областях Східної України, мм. Києві та Львові. На фоні загальної тенденції до перенесення головних офісів українських банків до м. Києва, АТ “Кредит Банк (Україна)” був і залишається Львівським банком, бере активну участь у комунальних програмах, розвиває всебічну співпрацю з обласною та міською владою, зокрема, прокредитував придбання газу для потреб міста Львова перед початком опалювального сезону на загальну суму понад 2,1 млн.грн.. Нещодавно в рамках конкурсу “Галицький лицар” Банк був визнаний “Найкращим банком Галичини”, а у 2001-2002 рр. банк двічі визнався переможцем у номінації “Інвестор року”.

АТ “Кредит Банк (Україна)” як український банк, що назавжди прийшов на вітчизняний фінансовий ринок, з відповідальністю ставився у минулому році і до своєї соціальної місії, яка виражається у створені нових робочих місць та зростанні обсягів відрахувань до бюджетів різних рівнів та цільових фондів, оскільки саме ці кошти є основним джерелом фінансування соціальних програм у державі. Протягом 2002 року загальна сума коштів сплачених Банком у вигляді податків і зборів до бюджету і державних цільових фондів сягнула 15,3 млн.грн., у тому числі 3,9 млн.грн. – податку на прибуток. За січень 2003 року лише за податком на прибуток Банком нараховано 1,2 млн.грн.

Вважаючи себе, в першу чергу Львівським банком, АТ “Кредит Банк (Україна)” свідомо перейшов до централізованої сплати податків і зборів по місцю реєстрації юридичної особи, тобто практично всі податки, які нараховуються Банком та його регіональними підрозділами, сплачуються саме на Львівщині.

Крім завдань поповнення державного і місцевого бюджетів, АТ “Кредит Банк (Україна)” протягом всієї своєї діяльності постійну увагу приділяв благочинній діяльності. Основними напрямками застосування зусиль Банку у цій сфері стали допомога дитячим будинкам (сиротинцям) та підтримка культурно-мистецьких заходів, насамперед, пов’язаних із відродженням та розвитком національних та європейських традицій.

АТ “Кредит Банк (Україна)”, насамперед, його керівництво, бере активну участь у удосконаленні законодавства України, розробці проектів та обговоренні нових законодавчих та нормативних актів різних органів державного управління. Особливо слід відмітити, участь Голови Правління п. Кубіва С.І. у розробці ЗУ “Про банки і банківську діяльність” та участь у підготовці законопроекту “Про захист прав кредиторів”.

АТ “Кредит Банк (Україна)” пріоритетом у своїй діяльності визначає забезпечення стабільності і надійності свого фінансового стану, гарантування безпеки коштів клієнтів та акціонерів. З цією метою, Банк з 1994 року щорічно проходить аудит визнаних аудиторських компаній. За ці роки діяльність Банку перевіряли і підтверджували достовірність фінансової звітності такі відомі аудиторські компанії як Deloitte & Touche, Arthur Andersen, Ernst & Young.

2002 рік, що минув, був для АТ “Кредит Банк (Україна)” роком динамічного і збалансованого зростання. Протягом року чисті активи Банку зросли на 25,3% і становили на 01 січня 2003 року 860,1 млн.грн., кредитний портфель Банку зріс аж на 61,3% і досяг величини 602,3 млн.грн. Серед особливостей кредитної політики у минулому році слід назвати вагому підтримку Банком вітчизняного агропромислового комплексу – сума кредитів, виданих сільгоспвиробникам і підприємствам харчової галузі на 01.01.2003 року склала 157,6 млн.грн., або понад чверть усього кредитного портфелю. Також позитивним результатом є зростання обсягів довгострокового та інвестиційного кредитування. Разом з тим, активна кредитна політика АТ “Кредит Банк (Україна)” супроводжувалась посиленим контролем за якістю кредитного портфелю, що забезпечило збереження питомої ваги простроченої заборгованості у загальній величині кредитів на рівні 2,1%, що значно нижче за показники банківської системи України в цілому. За підсумками року величина чистого прибутку Банку після формування резервів склала 1 153,9 тис.грн, що понад в 3,7 рази більше ніж за 2001 рік.

Одним із особливих продуктів АТ “Кредит Банк (Україна)” є можливість фінансування зовнішньоекономічних операцій українських підприємств. Для здійснення такого фінансування Банк володіє значними можливостями, серед яких найбільш цікавими є кредитні лінії та кредитні ліміти іноземних банків на загальну суму понад 30,0 млн.доларів США та 3,0 млн.євро. Умови кредитування в рамках цих лімітів та ліній значно вигідніші за умови кредитування більшості вітчизняних комерційних банків (нижча відсоткова ставка, довший термін кредитування, можливість вибору валюти кредиту тощо). Станом на січень 2003 р. в АТ “Кредит Банк (Україна)” діють наступні кредитні лінії і ліміти іноземних банків:

 • кредитна лінія Європейського Банку Реконструкції та Розвитку в сумі 12 353,6 тис.доларів США;
 • ліміт Європейського Банку Реконструкції та Розвитку під акредитиви та гарантії на суму 1 000,0 тис. євро;
 • кредитна лінія Kredyt Bank S.A. (Польща) в сумі 14 000,0 тис. доларів США для фінансування малого та середнього бізнесу;
 • ліміт Kredyt Bank S.A. (Польща) під акредитиви та гарантії на суму 2 900,0 тис.доларів США;
 • ліміт KBC BANK N.V. (Бельгія) під акредитиви та гарантії на суму 2 000,0 тис.євро;
 • ліміт КБ “Казкоммерцбанк” (Казахстан) під акредитиви та гарантії в сумі 2 000,0 тис.доларів США.

  Крім того, для АТ “Кредит Банк (Україна)” відкрито кредитну лінію Kredyt Bank S.A. (Польща) для підтримання ліквідності банку – 10 млн доларів США та в найближчий час буде відкрита додаткова кредитна лінії для Казначейства Банку в розмірі 16 млн доларів США.

  Позиціонуючи себе як інститут суспільної довіри, АТ “Кредит Банк (Україна)” у 2002 році особливу увагу приділяв роботі з населенням, з одного боку зберігаючи та примножуючи заощадження населення, розміщені на його поточних та депозитних рахунках, а з іншого сприяючи придбанню ним товарів тривалого користування та покращанню житлових умов наших співгромадян через споживче кредитування на вигідних умовах. На початок 2003 року клієнтами АТ “Кредит Банк (Україна)” є понад 70 тисяч громадян, і рівень довіри їх до Банку найкраще показує ріст величини вкладів фізичних осіб протягом минулого року на 163,3 млн.грн., або на 66%. Свідченням правильності обраної Банком політики та привабливості його послуг для звичайних громадян є динаміка зростання обсягів кредитування населення – за 2002 рік величина виданих фізичним особам кредитів зросла в 10 разів. Враховуючи не надто високі доходи українських громадян Банк розробив надзвичайно привабливі умови кредитування – наприклад, кредит для придбання житла надається на строк до 10 років зі сплатою відсотків на рівні 20% річних, при чому у гривнях, а не в розрахункових одиницях, як у деяких банків, коли клієнту неможливо заздалегідь спрогнозувати їх вартість.

  Важливим результатом роботи Банку у 2002 році та одночасно визнанням його переваг і надійності стала перемога у тендері на право комплексного банківського обслуговування Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву при Кабінеті міністрів України, що дозволяє запропонувати ще більш пільгові умови кредитування молодим сім’ям, що будують власне житло за допомогою даного Фонду.

  У планах АТ “Кредит Банк (Україна)” на 2003 рік є подальше нарощення обсягів операцій, збалансований розвиток регіональної мережі, збереження лідуючих позицій на Західній Україні та суттєве їх посилення в областях Сходу України та м. Києві. Банк націлений на активне кредитування реального сектору української економіки, фінансування розвитку виробництва та відновлення економічного потенціалу України. З цією метою, АТ “Кредит Банк (Україна)” має намір довести загальний обсяг активних вкладень до кінця 2003 року до 1 млрд.грн., що визначено як головне завдання Банку на наступний рік. Підсумки роботи Банку у січні 2003 року засвідчують реальність виконання поставлених цілей, оскільки протягом такого “святкового” місяця як січень АТ “Кредит Банк (Україна)” збільшив свої чисті активи на 27,8 млн.грн., а приріст вкладів населення за цей період склав понад 12 млн.грн. За підсумками січня АТ “Кредит Банк (Україна)” отримав чистий прибуток в сумі 1 496,7 тис.грн., сума нарахованого податку на прибуток склала 1 200,0 тис.грн.

  • i

   Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

  Дивись також
  Весь ринок:Фондовий ринок
  Все, що ми знаємо про:Кредобанк
  Сервіс підбору кредитів
  • Надішліть заявку
  • Дізнайтесь про рішення банку
  • Підтвердіть заявку та отримайте гроші
  грн
  Замовити кредит онлайн
  В Контексті Finance.ua